10 lat działalności Nyatri

Mija właśnie 10 lat działalności Nyatri – Fundacji Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów. W szeregach naszej organizacji pracowało i pracuje wielu wolontariuszy, wspaniałych ludzi, którym zależy na edukacji i godziwym życiu dzieci i młodzieży z Tybetu i Himalajów. Nasi podopieczni mieszkają daleko od swoich rodzin, w indyjskiej wiosce Dolanji, gdzie na terenie obozu uchodźstwa tybetańskiego założono dla nich szkołę i dom – Bon Children’s Home.

Fundacja Nyatri w ciągu ostatniej dekady regularnie pomaga dzieciakom z Bon Children’s Home. Od początku istnienia Domu Dzieci Bon, czyli od 1987, aż do 2014 roku mieszkało w nim prawie 600 dzieci. Dotychczas Fundacja Nyatri objęła pomocą w ramach Programu “Adopcja Serca” oraz Programu Edukacyjnego ok. 340 dzieci. Warto zauważyć, że od kilku lat prawie wszyscy wychowankowie BCH, mieszkający obecnie w Dolanji, mają swoją Mamę lub Tatę Serca z Polski.

W latach 2006-2014 Fundacja Nyatri wpłaciła na konto BCH ok. 446 878 USD i 260 Euro w gotówce. Pieniądze te zostały przeznaczone na utrzymanie i edukację dzieci.

Ponadto, Fundacja Nyatri w minionych latach wielokrotnie przekazywała dary rzeczowe do BCH, wysyłając i zawożąc setki kilogramów odzieży, butów, zabawek i gier, książek, sprzętu sportowego, środków czystości, przyborów szkolnych, śpiworów, koców, plecaków itp. Przekazaliśmy także komputery i laptopy, zakupiliśmy sprzęt do wyświetlania filmów, slajdów i ekran. Dzięki temu zrealizowaliśmy marzenie dzieci, by mieć kino w BCH. Przekazaliśmy płyty z bajkami i filmami edukacyjnymi. Stworzyliśmy zalążek biblioteki i pracowni komputerowej.

Fundacja Nyatri sfinansowała operację serca jednej z uczennic oraz 3-krotnie zorganizowała akcję “Dentysta dla Dzieci Tybetu”, wysyłając do Dolanji dentystów, którzy co roku przez kilka tygodni zajmowali się uzębieniem i higieną jamy ustnej wszystkich mieszkańców tej wioski.

Wolontariusze Fundacji Nyatri w czasie swoich urlopów wielokrotnie przeprowadzali różnego rodzaju kursy dla dzieci w BCH: języka angielskiego, wiedzy o Europie, o możliwościach studiowania za granicą, o nowoczesnych środkach komunikacji, o ekologii, o Polsce, kursy o higienie dla dziewcząt. Sponsorowaliśmy także konkursy plastyczne i zawody sportowe.

Fundacja Nyatri sfinansowała w latach 2006-2011 stypendia edukacyjne w Polsce dla trzech wychowanków BCH. Dwoje z nich, Phuntsok Dargyal oraz Phuntsok Wangmo uczyło się przez rok w warszawskim Liceum przy Bednarskiej, a następnie przez rok studiowali na Uniwersytecie Warszawskim i w Nowym Sączu. Tashi Wangmo Gurung uczyła się przez 2 lata w gimnazjum w International School of Poznań. Dzięki dobroci i gościnności Dyrekcji Szkół oraz Rodzin, które przyjęły pod swój dach stypendystów, trójka młodych ludzi nie miałaby pewnie nigdy okazji podróżować, kształcić się w Europie, poznawać ludzi, kraje, kultury i zdobywać nowe doświadczenia.

W ramach możliwości śledzimy dalsze losy już dorosłych wychowanków Bon Children’s Home i cieszymy się, że wielu z nich studiuje w Indiach i Nepalu, a nawet na innych kontynentach. Niektórzy nasi podopieczni wrócili do swych rodzinnych wiosek w Himalajach, gdzie bardzo często pracują jako nauczyciele w miejscowych szkołach.

Wielu Rodziców Serca Fundacji Nyatri utrzymuje bezpośredni kontakt ze swoimi podopiecznymi, a niektórzy z nich – jeśli tylko mogą – dalej wspierają swoje dzieci serca, które po maturze zdecydowały się wrócić do Nepalu i tam studiować.

Fundacja Nyatri była aktywna także w Polsce, włączając się w promocje książek związanych z Tybetem lub dziećmi, uczestnicząc w organizowaniu Dnia Dziecka w Warszawie i innych wydarzeniach związanych z organizacjami pozarządowymi, dziećmi i Tybetem na terenie całego kraju. Współpracowała z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, organizowała spotkania z dyrektorem BCH i prelekcje o dzieciach z Dolanji, także pogadanki w szkołach i przedszkolach. Dzięki Fundacji Nyatri dzieci z BCH miały kontakt z dziećmi z przedszkoli i szkół z całej Polski.

Mamy nadzieję, że dzięki działalności wszystkich Wolnotariuszy i Darczyńców, którzy w ciągu ostatnich 10 lat wsparli Bon Children’s Home z Dolanji, wychowankowie tego tybetańskiego ośrodka w Indiach będą stanowić elitę w swoich lokalnych społecznościach i przyczynią się do rozwoju dobrobytu i edukacji w himalajskich wioskach i Tybecie.

Change Their World. Change Yours. This changes everything.

BCH Nr 641
Tenzin Tsomo Negi urodziła się 08 kwietnia 2012 r. w małej wiosce Dehradun, ale jej rodzice są ze stanu...
Adoptuj
BCH Nr 640
Nawang Penden urodziła się 06 lipca 2013 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodnich...
Adoptuj
BCH Nr 639
Tenzin Rapkar urodziła się 03 marca 2014 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 638
Sange Gombu urodził się 20 czerwca 2010 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 637
Pema Dargey urodził się 10 stycznia 2010 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północo-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 636
Sangpa Tashi urodził się 18 marca 2009 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 635
Nyima Tsomo urodziła się 18 sierpnia 2011 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 634
Rinchin Khandu urodził się 17 marca 2010 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, w północno wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 633
Tashi Lhamu urodziła się 29 czerwca 2011 r. w małej wiosce Kharman położonej w stanie Arunachal Pradesh, w północo-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 632
Nyima Lhamo urodziła się 14 kwietnia 2013 r. w małej wiosce Kelengteng w stanie Arunachal Pradesh w północno-wschodnich Indiach....
Adoptuj
BCH Nr 631
Tenzin Gyatso urodził się 12 lipca 2012 r. w małej wiosce Bomdila w stanie Arunachal Pradesh położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 630
Rinchin Tsewang urodziła się 18 lutego 2012 r. w małej wiosce Kelengten w stanie Arunachal Pradesh, w północno-wschodniej części...
Adoptuj
BCH Nr 629
Minchok Mindi urodziła się 10 listopada 2013 r. w małej wiosce o nazwie 15 Mile, położonej w stanie Himachal...
Adoptuj
BCH Nr 628
Sonam Chokyi Bhote urodziła się 31 października 2000 r. w małej wiosce Tarap położonej w Nepalu, w Himalajach. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 625
Urodziła się 20 maja 2004 r. jako córka Ngawang Chospel i Stanzin Chozom w małej wiosce Zanskar, położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 620
Urodziła się 11.08.2008 r. jako córka Takly Gurung i Tashi Choezom w Dolanji. Jest najmłodszym dzieckiem swoich rodziców. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 619
Urodził się 11.07.2007 r. jako syn Chheringa i Dolmy Lama w małej miejscowości o nzawie 15 Mil, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 615
Urodził się 07.03.2008 r. jako syn Jimba Shunmo i Sonam Wangmu w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 613
Urodziła się 25.10.2009 r. jako córka Yeshi Gyatso i Tsering Gyamo w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 612
Urodził się 03.08.2008 r. jako syn Late Pema Tsering i Tenzin Angmo w małej miejscowości Kharman, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 611
Urodził się 19.11.2011r.jako syn Kesanga i Tenzin Wangmu w małej miejscowości Kholeteng, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii....
Adoptuj
BCH Nr 608
Urodził się 26.11.2007 r.jako syn Ato Dorjee Sangmo i Domchi w małej miejscowości Kelengkeng, która znajduje się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 548
Urodził się 03 stycznia 2007 r. jako syn Pemy Gyatso i Dawy Drekar w małej wiosce Muchut Tawang, położonej...
Adoptuj
BCH Nr 522
Urodziła się 07 lipca 2006 r. jako córka Urgen Tenzin i Sonam Choikey w małej miejscowości Muchut, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 526
Urodziła się 08 czerwca 2002 r. jako córka Sonam Dargye i Tsering Drekar w małe wiosce Muchut Tawang, która...
Adoptuj
BCH Nr 486
Urodziła się 12 lutego 2003 r. jako córka Phurby Tenzin i Namichang Sangmo w małej wiosce Tsarka położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 482
Urodzona 12 września 1996 r. jako córka Lal Prasad Shreesh i Dhanmaya Shreesh w Charuaha w Nepalu. Jest szóstym...
Adoptuj
BCH Nr 439
Urodzona 07 sierpnia 1998 r. jako córka Pemy Gyalpo i Nyidy w małej wiosce Bhasura, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 326
Urodzona 03 marca 1995 r. jako córka Rinzina i Sonam Chokyi w małej wiosce Tsarka (Dolpa), która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 446
Urodzony 15 grudnia 1998 r. W maju 2015 r. ukończył X klasę z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego i w...
Adoptuj
BCH Nr 261
Urodziła się 15 marca 1997 r. jako córka Gyalpo Lamy i Gangzom Lamy w wiosce zwanej Humla, któa znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 360
Urodziła się 13 lutego 1997 r. jako córka Tashi Chomphela i Nyimy Lhamo w małej wiosce Deva, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 385
Urodzona 12 lutego 1999 r. W maju 2018 r. pomyślnie zdała egzaminy kończące 12 klasę i od lipca rozpoczęła...
Adoptuj
BCH Nr 419
Urodziła się 06 stycznia 2000 r. jako córka Youngdrung Woser i Karmy Dolma w małej wiosce Tsarka położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 437
Urodziła się 20 października 2001 r. jako córka Pemy i Chemi Dolkar w małej wiosce Tsuksang położonej w Himalajach...
Adoptuj
BCH Nr 230
Urodzona 24 sierpnia 1993 r. Obecnie studiuje w Solan. Zaadoptowana w ramach programu Rodzina Serca przez dwóch sponsorów, którzy...
Adoptuj
BCH Nr 391
Urodzona 20 marca 1999 r. Obecnie uczennica 12 klasy.   Related
Adoptuj
BCH Nr 598
Urodziła się 15 września 2006 r. w małej wiosce Vijer (Himalaje) jako córka Tashi Gyaltsena Lamy i Tsering Lhamo...
Adoptuj
BCH Nr 591
Urodziła się 11 grudnia 2002 r. jako córka Pandena Yangki w małej wiosce Muchut, która mieści się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 583
Urodziła się 05 czerwca 2004 r. w małej wiosce Bomdila, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii. Jest córką...
Adoptuj
BCH Nr 582
Urodziła się 15 stycznia 2009 r. w małej wiosce Tarap (Nepal) jako córka Tashi Phuntsoka Lamy i Premy. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 490
Urodziła się 29 listopada 2002 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Phuntsoka i Sopy. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców....
Adoptuj
BCH Nr 250
Urodził się 14 czerwca 1992 r. jako syn Dakpy i Passang Lhamo w małej wiosce Tey, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 240
Urodziła się 26 września 1993 r. jako córka Tsering i Lhakpa Wangmo w małej wiosce Zong, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 237
Urodziła się 27 sierpnia 1993 r. jako córka Jigmay i Tsering Dolkar w małej wiosce zwanej Dolpo, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 189
Urodziła się 26 lipca 1990 r. jako córka Tsering Nima i Tashi w małej wiosce zwanej Tsarang, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 329
Urodziła się 30 czerwca 1996 r. w wiosce Tarakt, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 387
Urodziła się 14 grudnia 1996. Jest córką Sonam Tseringa i Pemy Sangmo. Pochodzą z wioski Jumla, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 392
Urodziła się 13 maja 1997 r. w wiosce Nyiful w Mustangu, która znajduje się w Himalajach w Nepalu. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 441
Urodziła się 2 stycznia 1998 r. w małej miejscowości Dey, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów....
Adoptuj