Adopcja Serca

Kluczowym programem Nyatri, wspierającym Bon Children’s Home, jest program Adopcja Serca, który może mieć charakter sponsoringu indywidualnego (dla uczniów i studentów) lub tzw. Rodziny Serca (dla studentów). Podstawowym założeniem programu są wpłaty na miesięczne utrzymanie ucznia lub studenta. Koszty utrzymania kształtują się następująco: … Continue reading Adopcja Serca