FAQ

Poniżej odpowiadamy na pytania, które w różnych sytuacjach, rozmowach zostały nam zadane. Jeśli macie dodatkowe pytania/wątpliwości, na które nie znajdujecie odpowiedzi na naszej stronie – prosimy wszystkie sugestie przesyłać na adres

1. Kim są osoby prowadzące Fundację?

Członkowie rady i zarządu fundacji są wolontariuszami. Na co dzień są naukowcami, lekarzami, nauczycielami, przedsiębiorcami, pracownikami korporacji, zwykłymi ludźmi, którzy przejęli się losem oraz warunkami bytowymi wychowanków BCH i postanowili zintegrować swoją pomoc, by była ona bardziej efektywna. Korzystają z prywatnego sprzętu, umiejętności i kontaktów. Pracę na rzecz  fundacji wykonują w czasie wolnym od obowiązków zawodowych i domowych. Podróż do Dolanji często wiąże się z wykorzystaniem przysługujących im urlopów. Każdy z nich jest (lub był) Rodzicem Serca i osobiście sponsoruje dzieci z BCH. Krótkie biogramy oraz zdjęcia członków rady, zarządu i współpracowników znajdują się pod adresem Zespół.

2. Gdzie można poczytać o sierocińcu w Dolanji po angielsku?

Krótka prezentacja Nyatri i Bon Children’s Home znajduje się w pliku English Presentation, który można pobrać w lewej kolumnie. Niektóre informacje o BCH znajdziecie także Państwo na austriackiej stronie podobnej fundacji, jak Nyatri, również działającej na rzecz dzieci z Dolanji (Link).

3. Kto może zostać Rodzicem Serca dziecka z BCH?

Rodzicami Serca mogą zostać osoby samotne, małżeństwa, rodziny lub grupy przyjaciół. W przypadku, gdy osoba pragnąca zostać Rodzicem Serca jest pełnoletnia, ale nie posiada stałych dochodów (np. jest niepracującym studentem) może zaopiekować się dzieckiem w ramach Adopcji Serca wspólnie z inną osobą, która takie dochody posiada (np. z kimś z rodziny, kto pracuje, jest emerytem lub rencistą).

Jeżeli chcą Państwo adoptować dziecko wspólnie z inną osobą (lub grupą osób), prosimy wybrać spośród siebie reprezentanta (uwaga: musi to być osoba pełnoletnia!), który będzie się kontaktował z fundacją w Państwa imieniu.

4. Czy klasa szkolna może adoptować dziecko w ramach programu Adopcja Serca?

Dzieci z BCH objęte programem Adopcja Serca są sponsorowane przez cały okres ich nauki. Może to trwać kilka lub nawet kilkanaście lat. Ze względu na fakt, że klasy szkolne kończą naukę i rozpadają się po kilku latach, Adopcja Serca w tym przypadku jest niemożliwa. Natomiast zapraszamy klasy do wspierania studentów. Klasa z polskiej szkoły może np. ufundować stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów z BCH lub wziąć udział w jednorazowych akcjach zakupu książek czy pomocy naukowych. Jeżeli uczniowie klasy są niepełnoletni, prosimy o wybranie pełnoletniego reprezentanta klasy (może to być np. nauczyciel lub rodzic jednego z uczniów), który będzie się kontaktował z fundacją w imieniu klasy.

5. W jakiej walucie należy dokonywać wpłat na konto fundacji?

Wpłat na konto fundacji należy dokonywać w złotówkach lub dolarach amerykańskich:

Numer konta złotówkowego:

57 1020 1068 0000 1502 0083 5330

PKO BP SA Oddział 6 w Warszawie

6. Kiedy otrzymam potwierdzenia wpłat na konto fundacji i przelewów do BCH?

Dowód wpłaty na konto fundacji darczyńca otrzymuje w banku (potwierdzenie przelewu) lub na poczcie (dowód wpłaty) przy dokonywaniu wpłaty. Potwierdzenia przelewów dokonywanych przez fundację na konto BCH (dwa razy w roku: nie później niż do końca kwietnia i do końca października danego roku) zamieszczone są w zakładce Rozliczenia finansowe.

Rodzice Serca otrzymują rozliczenia wpłat pocztą tradycyjną (na adres korespondencyjny) po dokonanym przelewie za II półrocze roku poprzedniego (nie później niż do końca kwietnia danego roku).

7. Czy można dokonać odpisu 1% podatku na rzecz fundacji Nyatri?

Tak. Fundacja Nyatri od 2010r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Informację o przekazywaniu 1% na rzecz Nyatri (oraz wielkości zebranych środków za rok ubiegły) znajdziecie Państwo w zakładce 1% podatku.

8. Czy dzieci mają także opiekunów z innych krajów?

Tak, niektóre dzieci mają także opiekunów z innych krajów, gdzie działają fundacje podobne do naszej. Są to: Austria, Szwajcaria, Francja i Stany Zjednoczone. Jest też kilku Sponsorów z Czech, Izraela i Niemiec – w sumie około 50 mieszkańców BCH ma Sponsorów z innych krajów niż Polska. Fundacja Nyatri zrzesza jednak najwięcej Rodziców Serca, co oznacza, że większość dzieci ma polskich opiekunów. Fundacja nie otrzymuje szczegółowych informacji o tym, które z dzieci mają, poza polskimi, także sponsorów z innych krajów. Ponieważ jednak wszystkie pieniądze trafiają do jednej kasy, na wydatki całego sierocińca, to im więcej jest darczyńców, tym lepiej dla dzieci, gdyż mogą żyć w lepszych warunkach i na poziomie wyższym, niż minimum socjalne.
Fundacja Nyatri zdaje sobie sprawę z tego, że dzieci nie są niczyją własnością i nie można rościć sobie prawa do bycia jedynymi Rodzicami Serca. Tym, co jednak odróżnia naszą fundację od innych jest fakt, że kładziemy nacisk na to, by Rodzice Serca utrzymywali także osobisty kontakt z dziećmi. Dzieci potrzebują takiego psychologiczno-rodzinnego wsparcia. Na ogół sponsorzy z innych krajów nie kontaktują się osobiście z dziećmi. Dlatego zachęcamy polskich Rodziców Serca do wysyłania listów, paczek (jeśli jest to możliwe), a nawet odwiedzania odwiedzania swoich podopiecznych w Dolanji. Nyatri na stronie internetowej www.nyatri.org zamieszcza listę dzieci sponsorowanych przez Polaków. Można tam sprawdzić, jak liczna jest polska Rodzina Dzieci z Bon Children’s Home. Ponadto Nyatri nie wyklucza przypadków, że poza Rodzicami Serca z dziećmi mogą korespondować inne osoby, o których fundacja nie wie i nie ma wpływu na kontakty „poza fundacyjne”.

9. Czy mogę otrzymać zdjęcie mojego Dziecka Serca, jeśli nie ma go na stronie internetowej?

Jeżeli na stronie www.nyatri.org nie ma zdjęcia przy informacji o dziecku oznacza to, że w chwili obecnej fundacja takiego zdjęcia nie posiada. Rodzice Serca dostaną je po następnej wizycie przedstawicieli fundacji lub/i Rodziców Serca w Dolanji, muszą tylko przypomnieć o tym koordynatorowi ds. programu Adopcja Serca lub zgłosić ten fakt na Forum Rodziców Serca. Można także bezpośrednio napisać do Phuntsoka Dhargyala, koordynatora ds. Sponsoringu w BCH na adres  .

10. W jaki sposób można uzyskać informacje o rozmiarze odzieży i obuwia, jakie nosi dziecko?

W chwili obecnej najprostszym i najszybszym sposobem jest poproszenie dziecka w liście o to, by (z ewentualną pomocą koleżanki lub kolegi) zmierzyło się i  przesłało nam te informacje. Niestety, brak dostatecznej ilości opiekunów w Dolanji uniemożliwia nam zwracanie się do nich z prośbą o dokonywanie pomiarów podopiecznych. Innym wyjściem jest oczekiwanie na wizyty polskich Rodziców Serca w BCH (zazwyczaj zimą) i skierowanie za pośrednictwem forum Rodziców Serca lub koordynatora ds. programu Adopcja Serca prośby do wyjeżdżających o sfotografowanie i zmierzenie podopiecznego.

11. Czy można utrzymywać osobisty kontakt z dzieckiem?

Zawsze zachęcamy Rodziców Serca, by pisali listy do swoich dzieci, przesyłali zdjęcia – najlepiej całej rodziny – a jeśli w rodzinie są dzieci, aby też pisały czy rysowały. Dzieci uczą się angielskiego i piszą do Rodziców Serca w tym języku. Jeśli dziecko jest jeszcze małe i nie zna dobrze angielskiego, starsi koledzy lub koleżanki pomagają mu w tłumaczeniu listów od opiekunów z Polski i pisaniu odpowiedzi.

Dzieci można odwiedzać. Jeśli ktoś planuje wyjazd do Indii, to zachęcamy do odwiedzin Dolanji. W Dolanji znajduje się Menri guest house (koszt pobytu: ok. 300 IRS za noc z wyżywieniem). Prosimy jednak zwrócić szczególną uwagę na obostrzenia wprowadzone na terenach zakwalifikowanych jako „protected area”, do których należy także Dolanji. Osobom, które zechcą pojechać do Dolanji, zalecamy zapoznanie się z informacją na temat pozwolenia na przebywanie na terytorium dla uchodźców tybetańskich w zakładce PAP.

12. Jak zrobić rezerwację noclegów w guest house w Dolanji?

Osoby, które udają się do Dolanji, powinny napisać e-mail na adres

O rezerwacji szczególnie należy pamiętać, jeśli ktoś planuje podróż w okresie Losaru. Losar jest świętem ruchomym i w różnych latach wypada w różnych terminach – w lutym lub w marcu. Zazwyczaj wtedy w Dolanji brakuje wolnych miejsc.

13. Kiedy najlepiej odwiedzić Bon Children’s Home i jak tam dojechać?

Najlepszą porą roku jest zimowa, tzn. od końca września do początku maja. Wtedy nie jest jeszcze bardzo gorąco. Dolanji leży w południowo-wschodniej części stanu Himachal Pradesh, w Górach Shivalik, które są przedgórzem Himalajów, na wysokości około 1000m n.p.m. Latem panują tam duże upały i zdarzają się monsuny. Jesień i wiosna są zatem najlepszymi porami roku na odwiedziny. Bardzo zimno jest w grudniu i styczniu: o ile w dzień, w słońcu, jest ciepło, o tyle w cieniu i po zmierzchu temperatura gwałtownie spada i odczuwa się przejmujący chłód. Mimo to, miesiące te są zdecydowanie lepsze do odwiedzin niż lato. Większość osób przyjeżdża w połowie lutego i zostaje niemal do końca marca, by uczestniczyć w obchodach tybetańskiego Nowego Roku (Losar) oraz szeregu świąt i wydarzeń kulturalnych po nim następujących. Jedyny guest-house znajdujący się w wiosce jest wtedy zazwyczaj zapełniony, ale warto wcześniej zarezerwować sobie miejsce i właśnie wtedy odwiedzić Dolanji. Dzieci mają szkolne wakacje od okresu Świąt Bożego Narodzenia do około 10 lutego, a potem jeszcze przez tydzień-dwa, w czasie świąt Losaru. Rodzice Serca mogą w tym okresie więcej czasu spędzić ze swoimi podopiecznymi, a wolontariusze – poprowadzić dla dzieci zaplanowane zajęcia.

Z Delhi do Dolanji stosunkowo łatwo dojechać. Trasa zajmuje od 8 do 10 godzin.

– Z dworca kolejowego New Railway Stadion można dojechać pociągiem do Kalki (na północ od Delhi). Tam należy wsiąść do pociągu wąskotorowego (na tym samym peronie), który jedzie do Shimli (stolicy stanu Himachal Pradesh). Jest to pozostałość po Brytyjczykach, którzy zbudowali tę górską kolejkę, by móc w czasie największych upałów uciekać do górskiego kurortu, jakim do dzisiaj jest Shimla. Wysiada się w połowie drogi, w Solan. Z miasteczka należy podjechać taksówką (ok. 400 IRS) lub motorikszą (250-300 IRS) do Dolanji (około 17 km). Należy poprosić kierowcę o zawiezienie prawie na koniec drogi do guest house (nie wysiadać przy sklepie, zaraz za bramą wjazdową do wioski). Z Solan do Dolanji można także dojechać autobusem (cena biletu 12 – 15 IRS).

– Z Delhi można także pojechać bez przesiadek prosto do Solan autobusem z dworca w północnej części Delhi, niedaleko tybetańskiej dzielnicy Majnu Ka Tila. Wszystkie autobusy do Shimli jadą przez Solan. Zwykłe autobusy odchodzą co 15-30 minut, jadą około 7-8 godzin, ale są bardzo niewygodne, za to tanie (około 150 IRS). Polecamy Lux-Bus Volvo. Kursuje raz dziennie i jedzie 9 godzin (standard naszych autokarów dalekobieżnych: z klimatyzacją, lotniczymi fotelami, wodą mineralną i video). Kosztuje 650 IRS i należy wcześniej zrobić rezerwację i kupić bilet. Z miasteczka należy podjechać taksówką (ok. 400 IRS) lub motorową rikszą (250-300 IRS) do Dolanji (około 17 km). Należy poprosić kierowcę o zawiezienie prawie na koniec drogi do guest house (nie wysiadać przy sklepie, zaraz za bramą wjazdową do wioski). Z Solan do Dolanji można także dojechać autobusem (cena biletu 12 – 15 IRS).

14. Czy można zapraszać dzieci na wakacje do Polski?

Ze względu na międzynarodowe przepisy ograniczające ryzyko handlu dziećmi, zapraszanie niepełnoletnich dzieci z BCH do Polski jest niemożliwe. Osoby pełnoletnie (np. studentów) można zaprosić, ale należy pamiętać o konieczności pokrycia kosztów przelotu w obie strony oraz pobytu gościa w naszym kraju. Należy także wziąć pod uwagę różnice kulturowe. Tybetańczycy nie zawsze czują się dobrze w Polsce.

Osoby zainteresowane zaproszeniem do Polski starszych podopiecznych BCH prosimy o kontakt z fundacją – postaramy się wówczas podać Państwu więcej szczegółów dotyczących formalności związanych z takimi wizytami.

15. Po której klasie dzieci przechodzą ze szkoły podstawowej do średniej?

W Indiach wykształcenie średnie obejmuje klasy od 9 do 12. Obecnie indyjska szkoła państwowa w Dolanji zapewnia dzieciom edukację do 12 klasy włącznie, Klasy od 1 – 10 to odpowiednik naszej podstawówki i gimnazjum. Klasy 11 i 12 to odpowiednik naszego liceum, nazywają się tam Senior Secondary School albo Junior college.

Szkoły podlegają kuratoriom/radom ogólnokrajowym takim jak Central Board of Secondary Education (CBSE) or Indian Certificate of Secondary Education (ICSE) albo kuratoriom stanowym. Klasę 12 albo “plus 12” kończą uczniowie w wieku 17–18 lat. Aby dostać się na wyższe uczelnie, muszą wziąć udział w ogólnokrajowych egzaminach i dostają się na podstawie wyników. Bardziej oblegane wydziały, takie jak medycyna, inżynieria i prawo organizują dodatkowo własne egzaminy. Należą one do najtrudniejszych na świecie, a konkurencja jest ogromna – po kilkaset osób na miejsce. Więcej informacji w zakładce System nauczania.

Adoptuj sercem

Change Their World. Change Yours. This changes everything.

BCH Nr 622
Urodził się 14.02.2009 r. jako syn Tsewang Gurung i Lhamo Gurung w dzielnicy Dolpa w regionie Himalajów. Jest trzecim...
Adoptuj
BCH Nr 621
Urodziła się 10.03.2010 r. jako córka Tsewang Gurung i Lhamo Gurung w dzielnicy Dolpa w regionie Himalajów. Jest najmłodszym...
Adoptuj
BCH Nr 620
Urodziła się 11.08.2008 r. jako córka Takly Gurung i Tashi Choezom w Dolanji. Jest najmłodszym dzieckiem swoich rodziców. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 619
Urodził się 11.07.2007 r. jako syn Chheringa i Dolmy Lama w małej miejscowości o nzawie 15 Mil, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 616
Urodził się 06.02.2011 r. jako syn Pemy Dorje i Anjali Lama w małej miejscowości Sarsai, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 615
Urodził się 07.03.2008 r. jako syn Jimba Shunmo i Sonam Wangmu w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 614
Urodził się 06.02.2008 r. jako syn Leki Dorjee i Sonam Yangzin w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 613
Urodziła się 25.10.2009 r. jako córka Yeshi Gyatso i Tsering Gyamo w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 612
Urodził się 03.08.2008 r. jako syn Late Pema Tsering i Tenzin Angmo w małej miejscowości Kharman, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 611
Urodził się 19.11.2011r.jako syn Kesanga i Tenzin Wangmu w małej miejscowości Kholeteng, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii....
Adoptuj
BCH Nr 610
Urodził się 09.08.2011 r. jako syn Wangchu i Tsomu w małej miejscowości Khobleteng, która znajduje się w północno-wschodniej części...
Adoptuj
BCH Nr 608
Urodził się 26.11.2007 r.jako syn Ato Dorjee Sangmo i Domchi w małej miejscowości Kelengkeng, która znajduje się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 607
Urodziła się 01.08.2007 r. się jako córka Thinleya Tsering i Lhamo Drema w małej miejscowości Kharam, dzielnicy Tawang, która...
Adoptuj
BCH Nr 606
Urodziła się 15.08.2012 r. jako córka Dorjee Wangchu i Kesang Cheney w małej miejscowości Kelengteng, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 601
Urodziła się 01.10.2008 r. jako córka Tsering Topgey i Lobsang Tsomu w małej miejscowości Grelleng, dzielnicy Tawang, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 451
Urodził się 15 października 1999 r. jako syn Passanga Tsering i Yangzom Gurung w małej wiosce zwanej Mustang, która...
Adoptuj
BCH Nr 553
Urodził się 03 lutego 2007 r. jako syn Youten Gyatso i Choney Wangmo w Dehradun (Indie). Ma tylko jedną...
Adoptuj
BCH Nr 522
Urodziła się 07 lipca 2006 r. jako córka Urgen Tenzin i Sonam Choikey w małej miejscowości Muchut, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 482
Urodzona 12 września 1996 r. jako córka Lal Prasad Shreesh i Dhanmaya Shreesh w Charuaha w Nepalu. Jest szóstym...
Adoptuj
BCH Nr 439
Urodzona 07 sierpnia 1998 r. jako córka Pemy Gyalpo i Nyidy w małej wiosce Bhasura, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 326
Urodzona 03 marca 1995 r. jako córka Rinzina i Sonam Chokyi w małej wiosce Tsarka (Dolpa), która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 306
Urodzona 26 listopada 1996 r. jako córka Pemy Rinzina i Dawy Chonzom w małej wiosce Gangra, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 446
Urodzony 15 grudnia 1998 r. W maju 2015 r. ukończył X klasę z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego i w...
Adoptuj
BCH Nr 261
Urodziła się 15 marca 1997 r. jako córka Gyalpo Lamy i Gangzom Lamy w wiosce zwanej Humla, któa znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 360
Urodziła się 13 lutego 1997 r. jako córka Tashi Chomphela i Nyimy Lhamo w małej wiosce Deva, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 294
Urodziła się 06 grudnia 1996 r. jako córka Samdup i Kasang Chodon w małej miejscowości Tey, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 272
Urodziła się 05 września 1995 r. jako córka Passanga i Tashi Monzom w małej wiosce zwanej Gangra, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 292
Urodziła się 11 października 1996 r. jako córka Khadke Bhadur i Molam w wiosce Semikot (Humla), która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 424
Urodził się 10 listopada 1999 r. jako syn Tsewanga Tashi i Yangchen Dolkar w małym miasteczku zwanym Kasauli, położonym...
Adoptuj
BCH Nr 598
Urodziła się 15 września 2006 r. w małej wiosce Vijer (Himalaje) jako córka Tashi Gyaltsena Lamy i Tsering Lhamo...
Adoptuj
BCH Nr 591
Urodziła się 11 grudnia 2002 r. jako córka Pandena Yangki w małej wiosce Muchut, która mieści się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 590
Urodził się 12 stycznia 2006 r. w małej wiosce Shocktsen, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii. Jest synem...
Adoptuj
BCH Nr 587
Urodziła się 30 marca 2008 r. jako córka Kaslanga Tsetana i Lhakpy Dolmy w tybetańskiej osadzie Bylakuppe na południu...
Adoptuj
BCH Nr 584
Urodziła się 12 grudnia 2007 r. jako córka Dorjee Wangchua i Kesang Choikey w małej wiosce Kelengtenk, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 583
Urodziła się 05 czerwca 2004 r. w małej wiosce Bomdila, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii. Jest córką...
Adoptuj
BCH Nr 533
Urodziła się 30 lipca 2005 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Sonama Dorjee i Yeshi Lhamo. Ma jednego młodszego...
Adoptuj
BCH Nr 490
Urodziła się 29 listopada 2002 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Phuntsoka i Sopy. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców....
Adoptuj
BCH Nr 507
Urodził się 16 maja 2001 roku w małej wiosce Tsum (Nepal). Jest synem Tseringa Paljor i Tsetan Bhuti Lhamy....
Adoptuj
BCH Nr 512
Urodziła się 02 maja 2006 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Phurpa Lamy i Sonam. Ma jednego starszego brata...
Adoptuj
BCH Nr 283
Urodził się 16 stycznia 1996 r. jako syn Samdup i Ngachok w małej wiosce Tey, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 250
Urodził się 14 czerwca 1992 r. jako syn Dakpy i Passang Lhamo w małej wiosce Tey, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 240
Urodziła się 26 września 1993 r. jako córka Tsering i Lhakpa Wangmo w małej wiosce Zong, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 237
Urodziła się 27 sierpnia 1993 r. jako córka Jigmay i Tsering Dolkar w małej wiosce zwanej Dolpo, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 189
Urodziła się 26 lipca 1990 r. jako córka Tsering Nima i Tashi w małej wiosce zwanej Tsarang, która znajduje...
Adoptuj
BCH nr 185
Urodziła się 14 września 1989 r. W 2007 r. rozpoczęła naukę w szkole średniej. Obecnie jest studentką 3 roku...
Adoptuj
BCH Nr 329
Urodziła się 30 czerwca 1996 r. w wiosce Tarakt, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 387
Urodziła się 14 grudnia 1996. Jest córką Sonam Tseringa i Pemy Sangmo. Pochodzą z wioski Jumla, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 407
Urodził się 13 stycznia 1999 r. w małej wiosce o nazwie Tsarang, która znajduje się we wschodniej części nepalskich...
Adoptuj
BCH Nr 402
Urodził się 20 marca 1998 r. w małej wiosce zwanej Deva, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich...
Adoptuj
BCH Nr 400
Urodził się 17 maja 1999 r. w małym miasteczku Jomsom, które znajduje się w rejonie nepalskich Himalajów. Jest synem...
Adoptuj
BCH Nr 397
Urodził się 28 marca 1999 r. Jest synem Norbu Tseringa i Kunga Wangmo. Mieszkają w małej wiosce Tsuksang, która...
Adoptuj
BCH Nr 392
Urodziła się 13 maja 1997 r. w wiosce Nyiful w Mustangu, która znajduje się w Himalajach w Nepalu. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 476
Urodził się 7 września 1995 r. Jest synem Dawy Tashi i Dechen Yangzom. Pochodzi z tybetańskiej wioski Norzeling (Dorpathan),...
Adoptuj
BCH Nr 441
Urodziła się 2 stycznia 1998 r. w małej miejscowości Dey, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów....
Adoptuj
BCH Nr 434
Urodziła się 7 grudnia 1998 r. Jest córką Kunsanga i Karsang, którzy mieszkają w małej wiosce Tsuksang, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 430
Urodził się 17 września 2000 r. Jest synem Bhaleya i Chungtak. Pochodzi z małej wioski Tsuksang, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 428
Urodził się 26 kwietnia 1997 r. Jest synem Tenzina i Rhinjam, którzy mieszkają w Tsuksang – wiosce, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 383
Urodziła się 10 stycznia 2000 r. w małej wiosce o nazwie Tsuksam, która znajduje się w odległej części regionu...
Adoptuj
BCH Nr 370
Urodził się 20 września 1997 r. w małej wiosce Gangra, która znajduje się we wschodniej części regionu Himalajów (Nepal)....
Adoptuj
BCH Nr 453
Urodziła się 18 listopada 2007 r. Jest córką Chime Lamy i Yeshi Chodon. Pochodzą z miejscowości Dasha, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 420
Urodziła się 3 kwietnia 2000 r. Jest córką Karmy Gyatco i Rhidon. Mieszkają w wiosce Tsuk, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 546
Jest synem Tseringa Dhedena i Tsewang Lhamu. Urodził się 1 lipca 2003 r. w małej wiosce Bomdila, leżącej w...
Adoptuj
BCH Nr 485
Urodziła się 2 lutego 2001 r. Jest córką Kunchoka Samdupa i Late Tsewang Sherap. Ma starszego brata i siostrę...
Adoptuj
BCH Nr 479
Urodziła się 1 września 2002 r. Jest córką Tsewanga Sangpo i Sonam Sangmo, którzy mieszkają w Kasauli – wiosce,...
Adoptuj
BCH Nr 466
Urodziła się 28 kwietnia 2000 r. w małej wiosce Zarkot, która znajduje się w nepalskich Himalajach. Jest córką Kunga...
Adoptuj
BCH Nr 449
Urodziła się 14 lutego 2000 r. Jest córką Dorjee Lamy i Metok Lamy. Mieszkają w małej miejscowości Beijer, która...
Adoptuj
BCH Nr 542
Urodził się 17 lipca 2001 r. Jest synem Pemy Gyatso i Tsering Tsomu. Pochodzi z małej wioski Muchut, Tawang...
Adoptuj
BCH Nr 518
Jest synem Migmer i Wangmo. Urodził się 7 stycznia 1999 r. w Nepalu. Ma starszą siostrę i młodszego brata....
Adoptuj
BCH Nr 463
Urodził się 21 marca 2002 r. Jest synem Suresha i Rigsang. Pochodzi z małej wioski o nazwie Tsuksang, która...
Adoptuj
BCH Nr 571
Urodził się 29 grudnia 2000 r. Jest synem Dakpy Richoe i Tsering Dukmo. Urodził się w Namgyeling. Jest to...
Adoptuj
BCH Nr 505
Urodziła się 25 stycznia 2004 r. w małej miejscowości Chaile, która znajduje się w rejonie nepalskich Himalajów. Jest córką...
Adoptuj
BCH Nr 564
Urodziła się 22 listopada 2005 r. Jest córką Pemy Tseringa i Tenzin Yangkyi. Pochodzi z obozu uchodźców tybetańskich Bylakuppe,...
Adoptuj
BCH Nr 536
Urodziła się 15 maja 2005 r. w małej wiosce o nazwie Dho Tarap w Nepalu. Jest córką Pemy Tsering...
Adoptuj
BCH Nr 521
Jest córką Dakpy Gurunga i Sadon Gurung. Urodziła się 4 maja 2005 r. w małej wiosce Tangye w Nepalu,...
Adoptuj
BCH Nr 517
Urodził się 22 grudnia 2005 r. w Phokra w Nepalu. Jest synem Thuptena Tsundue Lamy i Pema Dolkar. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 515
Jest synem Dawy Gyaltsen i Dawy Mingdik. Urodził się 18 czerwca 2006 r. w Nepalu. Ma jedną starszą siostrę,...
Adoptuj
BCH Nr 569
Urodziła się 16 lipca 2006 r. Jest córką Karmy Tenzina i Tenzin Chokyi. Pochodzi z miasteczka Old Manali, leżącego...
Adoptuj
BCH Nr 510
Jest córką Karmy i Yehsi Wangmo. Urodziła się 11 października 2006 r. w małej miejscowości o nazwie Deva, która...
Adoptuj
BCH Nr 566
Urodził się 7 maja 2006 r. Jest synem Sel Dorji i Yangjom. Pochodzi z wioski Phandramail, położonej w regionie...
Adoptuj
BCH Nr 581
Urodził się 20 lutego 2006 r. Jest synem Dhondupa i Sangmo. Pochodzi z wioski Dolpa, w Nepalu. Ma dwie...
Adoptuj
BCH Nr 572
Urodził się 13 września 2009 r. Jest synem Mahendry Tulachana i Anju Tulachan. Pochodzi z wioski Lharzung, położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 567
Urodził się 10 czerwca 2007 r. Jest synem Norbu i Lhamo. Pochodzi z wioski Lhahorspti w Himachal Pradesh. Ma...
Adoptuj