Jak powstało osiedle tybetańskie w Dolanji?

Po zajęciu Tybetu Centralnego i Zachodniego przez Chiny w 1959 roku wielu Tybetańczyków uciekło do Nepalu i Indii, wśród nich także rodziny wyznające starą, tradycyjną religię tybetańską zwaną bon, która przez wieki wymieszała się z buddyzmem. Zarówno w Tybecie, jak i na emigracji, wyznawcy bon traktowani byli przez pozostałych Tybetańczyków, wyznających buddyzm tybetański, a stanowiących zdecydowaną większość populacji, pejoratywnie, jako osoby prymitywne, niedouczone, wierzące w zabobony. Dzieci bon w szkołach często były dyskryminowane przez tybetańskich nauczycieli buddyjskich. Warto tutaj dodać, że bonpo stanowią zaledwie 1% wszystkich Tybetańczyków na emigracji. Do końca lat 60. większość przebywających wtedy na emigracji Tybetańczyków bonpo pracowała w Himalajach przy budowie dróg. Ta ekstremalnie ciężka praca spowodowała śmierć wielu bonpo, także XXXII opata Menri – Sherab Lodro (czyt.: sierab lodro) w 1963 roku, który zmarł w wieku 28 lat. Opat klasztoru Menri jest uznawany za głowę religii i szkoły bon, tak jak dalaj lama jest głową szkoły gelukpa.

W celu integracji mniejszości na uchodźstwie i ochrony jej przed zanikiem w przeważającej masie wyznawców innych szkół buddyjskich, główny nauczyciel szkoły bon w Tybecie, Lopon Sangye Tenzin Rinpoche (czyt.: lopon sandzie tenzin rinpocze), który również wraz z mnichami wyemigrował w 1959 roku, uzyskał od Dalajlamy XIV – głowy tybetańskiego rządu na uchodźstwie oraz od rządu indyjskiego Jawaharlala Nehru pozwolenie na osiedlenie się w Stanie Himachal Pradesh (czyt.: himaćal pradeś) w Indiach we wsi Dolanji (czyt.: dolandzi). W 1965 roku Rząd Indyjski udzielił zezwolenia na zarejestrowanie Tibetan Bon Foundation, a na przełomie lat 1966-1967 Lopon Sangye Tenzin Rinpoche otrzymał od władz lokalnych ziemię na terenie i wokół wsi Dolanji, którą wykupił od miejscowych właścicieli dzięki pomocy fundacji katolickiej. Teren ten znalazł jako najodpowiedniejszy dla wspólnoty bonpo Lopon Tenzin Namdak Rinpoche, który obecnie jest głównym nauczycielem linii jungdrung bon na świecie i urzęduje w klasztorze Triten Norbutse w Kathmandu. Miejscu temu nadano imię Thopgyal – od wioski w Tybecie, gdzie mieścił się klasztor macierzysty. Zaczęto jednak nazywać je potocznie osiedlem Dolanji. Tybetańczycy wyznania bon zaczęli przybywać z różnych stron Indii i Nepalu oraz z Tybetu i osiedlać się w Dolanji. Pierwszą grupę osiedleńców stanowiło 68 rodzin robotników drogowych z Manali. Każda rodzina otrzymała dom i kawałeczek ziemi. W 1968 roku zmarł Lopon Sangye Tenzin Rinpoche, opiekun Dolanji. Na następcę wybrano XXXIII Trizina – do dziś sprawującego swą funkcję, geshe Sangye Tenzina Yongdonga (czyt.: gesze sandzie tenzina jongdonga), który otrzymał imię Lungtok Tenpai Nyima Rinpoche. W tym samym roku wraz z Loponem Tenzinem Namdakiem Rinpoche, który został głównym nauczycielem z tytułem Yongzin (czyt.: jongdz’in) – najstarszy, rozpoczął budowę świątyni i klasztoru. Nakazali oni mnichom bonpo, by przybyli do klasztoru w Dolanji w celu ponownego rozpoczęcia życia monastycznego (po ucieczce z Tybetu wielu mnichów bonpo pracowało i mieszkało razem z cywilami lub przy buddyjskich klasztorach). W ten sposób w latach 60. powstał jedyny obóz uchodźstwa tybetańskiego przeznaczony wyłącznie dla wyznawców bon. Celem była opieka nad nimi, integracja i przetrwanie unikatowej kultury, która na pewno by zanikła wśród pozostałych uchodźców tybetańskich, w przeważającej części – buddyjskich.

Władze osiedla w Dolanji sprowadzały tutaj przez lata z Nepalu i Indii rodziny bon, a od lat 80. także dzieci, do założonej tam szkoły z internatem. W 1983 głowa klasztoru, zdając sobie sprawę, że dzieci uchodźców rozsianych po Himalajach praktycznie pozbawione są edukacji, a tym bardziej tradycyjnego nauczania religii bon, założył hostel dla chłopców, zwany Bon Children’s Welfare Centre (BCWC) i wyznaczył na organizatora i dyrektora młodego wówczas, bo 23-letniego, mnicha Tenzina Namgyala Chongtula Rinpoche (czyt.: tenzin namdzial czongtul rinpocze). Pierwsza grupa dzieci liczyła około 40 chłopców.

Celem ośrodka było i jest dostarczanie żywności i odzieży małym Tybetańczykom oraz zapewnienie im wykształcenia i wychowania do uzyskania pełnoletności i ukończenia szkoły, a także przygotowanie ich do życia zakonnego. Spośród tych kandydatów na mnichów obecnie około 8% wstępuje w wieku dorosłym do klasztoru rozpoczynając naukę w Szkole Dialektycznej (założonej w 1978 roku), a większość kształci się w innych zawodach, rozpoczynając świeckie życie. Początkowo wiele dzieci w BCWC było sierotami lub półsierotami z najbiedniejszych wiosek himalajskich w Indiach i Nepalu oraz z Tybetu. Hostel spełniał wtedy głównie rolę sierocińca. Obecnie rodziny bonpo odsyłają tam swoich synów w celu przygotowania do życia klasztornego, niezależnie od sytuacji rodzinnej i statusu majątkowego. Chłopcy uczą się w miejscowej rządowej szkole indyjskiej dla Tybetańczyków – Central School for Tibetans at Dolanji. Popołudniami uczą się w klasztorze modlitw, rytuałów i historii bonpo. Uczestnicząc we wszystkich ceremoniach religijnych bezpośrednio poznają swoją tradycję. Większość z tych chłopców posiada indywidualnych sponsorów z Zachodu, którzy płacą na ich edukację. Sponsorami BCWC są na ogół wyznawcy religii bon, dla których pomoc w przygotowaniu chłopca do życia klasztornego jest wysoce cenioną religijną zasługą. Obecnie w BCWC mieszka ponad 180 dzieci w wieku od 3 do 19 lat. 75% Tybetańczyków pochodzi z rodzin osiadłych w Nepalu, głównie z terenów przygranicznych z Tybetem (Dolpo, Humla). Pozostali urodzili się w Dolanji lub na terenie Kinnauru, Spiti, Samlingu, Manali, Uttaranchal i Bhutanu. Dzieci w internacie podzielone są na klasy. Kiedy opanują pamięciowo przewidzianą partię materiału i wykażą się umiejętnością przed nauczycielem religii, przechodzą do następnej klasy. Można zauważyć, że coraz więcej buddyjskich Kinnaurców wysyła swych synów do klasztoru Menri. W 2004 roku z okolicy góry Kinnaur Kailash przybyło 43 chłopców. Dzięki pomocy finansowej sponsorów w 2011 roku wybudowano nowe pomieszczenia dla dzieci, plac do gry oraz utworzono bibliotekę.

Adoptuj sercem

Change Their World. Change Yours. This changes everything.

BCH Nr 622
Urodził się 14.02.2009 r. jako syn Tsewang Gurung i Lhamo Gurung w dzielnicy Dolpa w regionie Himalajów. Jest trzecim...
Adoptuj
BCH Nr 621
Urodziła się 10.03.2010 r. jako córka Tsewang Gurung i Lhamo Gurung w dzielnicy Dolpa w regionie Himalajów. Jest najmłodszym...
Adoptuj
BCH Nr 620
Urodziła się 11.08.2008 r. jako córka Takly Gurung i Tashi Choezom w Dolanji. Jest najmłodszym dzieckiem swoich rodziców. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 619
Urodził się 11.07.2007 r. jako syn Chheringa i Dolmy Lama w małej miejscowości o nzawie 15 Mil, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 616
Urodził się 06.02.2011 r. jako syn Pemy Dorje i Anjali Lama w małej miejscowości Sarsai, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 615
Urodził się 07.03.2008 r. jako syn Jimba Shunmo i Sonam Wangmu w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 614
Urodził się 06.02.2008 r. jako syn Leki Dorjee i Sonam Yangzin w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 613
Urodziła się 25.10.2009 r. jako córka Yeshi Gyatso i Tsering Gyamo w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 612
Urodził się 03.08.2008 r. jako syn Late Pema Tsering i Tenzin Angmo w małej miejscowości Kharman, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 611
Urodził się 19.11.2011r.jako syn Kesanga i Tenzin Wangmu w małej miejscowości Kholeteng, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii....
Adoptuj
BCH Nr 610
Urodził się 09.08.2011 r. jako syn Wangchu i Tsomu w małej miejscowości Khobleteng, która znajduje się w północno-wschodniej części...
Adoptuj
BCH Nr 608
Urodził się 26.11.2007 r.jako syn Ato Dorjee Sangmo i Domchi w małej miejscowości Kelengkeng, która znajduje się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 607
Urodziła się 01.08.2007 r. się jako córka Thinleya Tsering i Lhamo Drema w małej miejscowości Kharam, dzielnicy Tawang, która...
Adoptuj
BCH Nr 606
Urodziła się 15.08.2012 r. jako córka Dorjee Wangchu i Kesang Cheney w małej miejscowości Kelengteng, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 601
Urodziła się 01.10.2008 r. jako córka Tsering Topgey i Lobsang Tsomu w małej miejscowości Grelleng, dzielnicy Tawang, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 451
Urodził się 15 października 1999 r. jako syn Passanga Tsering i Yangzom Gurung w małej wiosce zwanej Mustang, która...
Adoptuj
BCH Nr 553
Urodził się 03 lutego 2007 r. jako syn Youten Gyatso i Choney Wangmo w Dehradun (Indie). Ma tylko jedną...
Adoptuj
BCH Nr 522
Urodziła się 07 lipca 2006 r. jako córka Urgen Tenzin i Sonam Choikey w małej miejscowości Muchut, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 482
Urodzona 12 września 1996 r. jako córka Lal Prasad Shreesh i Dhanmaya Shreesh w Charuaha w Nepalu. Jest szóstym...
Adoptuj
BCH Nr 439
Urodzona 07 sierpnia 1998 r. jako córka Pemy Gyalpo i Nyidy w małej wiosce Bhasura, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 326
Urodzona 03 marca 1995 r. jako córka Rinzina i Sonam Chokyi w małej wiosce Tsarka (Dolpa), która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 306
Urodzona 26 listopada 1996 r. jako córka Pemy Rinzina i Dawy Chonzom w małej wiosce Gangra, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 446
Urodzony 15 grudnia 1998 r. W maju 2015 r. ukończył X klasę z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego i w...
Adoptuj
BCH Nr 261
Urodziła się 15 marca 1997 r. jako córka Gyalpo Lamy i Gangzom Lamy w wiosce zwanej Humla, któa znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 360
Urodziła się 13 lutego 1997 r. jako córka Tashi Chomphela i Nyimy Lhamo w małej wiosce Deva, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 294
Urodziła się 06 grudnia 1996 r. jako córka Samdup i Kasang Chodon w małej miejscowości Tey, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 272
Urodziła się 05 września 1995 r. jako córka Passanga i Tashi Monzom w małej wiosce zwanej Gangra, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 292
Urodziła się 11 października 1996 r. jako córka Khadke Bhadur i Molam w wiosce Semikot (Humla), która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 424
Urodził się 10 listopada 1999 r. jako syn Tsewanga Tashi i Yangchen Dolkar w małym miasteczku zwanym Kasauli, położonym...
Adoptuj
BCH Nr 598
Urodziła się 15 września 2006 r. w małej wiosce Vijer (Himalaje) jako córka Tashi Gyaltsena Lamy i Tsering Lhamo...
Adoptuj
BCH Nr 591
Urodziła się 11 grudnia 2002 r. jako córka Pandena Yangki w małej wiosce Muchut, która mieści się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 590
Urodził się 12 stycznia 2006 r. w małej wiosce Shocktsen, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii. Jest synem...
Adoptuj
BCH Nr 587
Urodziła się 30 marca 2008 r. jako córka Kaslanga Tsetana i Lhakpy Dolmy w tybetańskiej osadzie Bylakuppe na południu...
Adoptuj
BCH Nr 584
Urodziła się 12 grudnia 2007 r. jako córka Dorjee Wangchua i Kesang Choikey w małej wiosce Kelengtenk, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 583
Urodziła się 05 czerwca 2004 r. w małej wiosce Bomdila, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii. Jest córką...
Adoptuj
BCH Nr 533
Urodziła się 30 lipca 2005 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Sonama Dorjee i Yeshi Lhamo. Ma jednego młodszego...
Adoptuj
BCH Nr 490
Urodziła się 29 listopada 2002 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Phuntsoka i Sopy. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców....
Adoptuj
BCH Nr 507
Urodził się 16 maja 2001 roku w małej wiosce Tsum (Nepal). Jest synem Tseringa Paljor i Tsetan Bhuti Lhamy....
Adoptuj
BCH Nr 512
Urodziła się 02 maja 2006 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Phurpa Lamy i Sonam. Ma jednego starszego brata...
Adoptuj
BCH Nr 283
Urodził się 16 stycznia 1996 r. jako syn Samdup i Ngachok w małej wiosce Tey, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 250
Urodził się 14 czerwca 1992 r. jako syn Dakpy i Passang Lhamo w małej wiosce Tey, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 240
Urodziła się 26 września 1993 r. jako córka Tsering i Lhakpa Wangmo w małej wiosce Zong, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 237
Urodziła się 27 sierpnia 1993 r. jako córka Jigmay i Tsering Dolkar w małej wiosce zwanej Dolpo, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 189
Urodziła się 26 lipca 1990 r. jako córka Tsering Nima i Tashi w małej wiosce zwanej Tsarang, która znajduje...
Adoptuj
BCH nr 185
Urodziła się 14 września 1989 r. W 2007 r. rozpoczęła naukę w szkole średniej. Obecnie jest studentką 3 roku...
Adoptuj
BCH Nr 329
Urodziła się 30 czerwca 1996 r. w wiosce Tarakt, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 387
Urodziła się 14 grudnia 1996. Jest córką Sonam Tseringa i Pemy Sangmo. Pochodzą z wioski Jumla, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 407
Urodził się 13 stycznia 1999 r. w małej wiosce o nazwie Tsarang, która znajduje się we wschodniej części nepalskich...
Adoptuj
BCH Nr 402
Urodził się 20 marca 1998 r. w małej wiosce zwanej Deva, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich...
Adoptuj
BCH Nr 400
Urodził się 17 maja 1999 r. w małym miasteczku Jomsom, które znajduje się w rejonie nepalskich Himalajów. Jest synem...
Adoptuj
BCH Nr 397
Urodził się 28 marca 1999 r. Jest synem Norbu Tseringa i Kunga Wangmo. Mieszkają w małej wiosce Tsuksang, która...
Adoptuj
BCH Nr 392
Urodziła się 13 maja 1997 r. w wiosce Nyiful w Mustangu, która znajduje się w Himalajach w Nepalu. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 476
Urodził się 7 września 1995 r. Jest synem Dawy Tashi i Dechen Yangzom. Pochodzi z tybetańskiej wioski Norzeling (Dorpathan),...
Adoptuj
BCH Nr 441
Urodziła się 2 stycznia 1998 r. w małej miejscowości Dey, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów....
Adoptuj
BCH Nr 434
Urodziła się 7 grudnia 1998 r. Jest córką Kunsanga i Karsang, którzy mieszkają w małej wiosce Tsuksang, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 430
Urodził się 17 września 2000 r. Jest synem Bhaleya i Chungtak. Pochodzi z małej wioski Tsuksang, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 428
Urodził się 26 kwietnia 1997 r. Jest synem Tenzina i Rhinjam, którzy mieszkają w Tsuksang – wiosce, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 383
Urodziła się 10 stycznia 2000 r. w małej wiosce o nazwie Tsuksam, która znajduje się w odległej części regionu...
Adoptuj
BCH Nr 370
Urodził się 20 września 1997 r. w małej wiosce Gangra, która znajduje się we wschodniej części regionu Himalajów (Nepal)....
Adoptuj
BCH Nr 453
Urodziła się 18 listopada 2007 r. Jest córką Chime Lamy i Yeshi Chodon. Pochodzą z miejscowości Dasha, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 420
Urodziła się 3 kwietnia 2000 r. Jest córką Karmy Gyatco i Rhidon. Mieszkają w wiosce Tsuk, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 546
Jest synem Tseringa Dhedena i Tsewang Lhamu. Urodził się 1 lipca 2003 r. w małej wiosce Bomdila, leżącej w...
Adoptuj
BCH Nr 485
Urodziła się 2 lutego 2001 r. Jest córką Kunchoka Samdupa i Late Tsewang Sherap. Ma starszego brata i siostrę...
Adoptuj
BCH Nr 479
Urodziła się 1 września 2002 r. Jest córką Tsewanga Sangpo i Sonam Sangmo, którzy mieszkają w Kasauli – wiosce,...
Adoptuj
BCH Nr 466
Urodziła się 28 kwietnia 2000 r. w małej wiosce Zarkot, która znajduje się w nepalskich Himalajach. Jest córką Kunga...
Adoptuj
BCH Nr 449
Urodziła się 14 lutego 2000 r. Jest córką Dorjee Lamy i Metok Lamy. Mieszkają w małej miejscowości Beijer, która...
Adoptuj
BCH Nr 542
Urodził się 17 lipca 2001 r. Jest synem Pemy Gyatso i Tsering Tsomu. Pochodzi z małej wioski Muchut, Tawang...
Adoptuj
BCH Nr 518
Jest synem Migmer i Wangmo. Urodził się 7 stycznia 1999 r. w Nepalu. Ma starszą siostrę i młodszego brata....
Adoptuj
BCH Nr 463
Urodził się 21 marca 2002 r. Jest synem Suresha i Rigsang. Pochodzi z małej wioski o nazwie Tsuksang, która...
Adoptuj
BCH Nr 571
Urodził się 29 grudnia 2000 r. Jest synem Dakpy Richoe i Tsering Dukmo. Urodził się w Namgyeling. Jest to...
Adoptuj
BCH Nr 505
Urodziła się 25 stycznia 2004 r. w małej miejscowości Chaile, która znajduje się w rejonie nepalskich Himalajów. Jest córką...
Adoptuj
BCH Nr 564
Urodziła się 22 listopada 2005 r. Jest córką Pemy Tseringa i Tenzin Yangkyi. Pochodzi z obozu uchodźców tybetańskich Bylakuppe,...
Adoptuj
BCH Nr 536
Urodziła się 15 maja 2005 r. w małej wiosce o nazwie Dho Tarap w Nepalu. Jest córką Pemy Tsering...
Adoptuj
BCH Nr 521
Jest córką Dakpy Gurunga i Sadon Gurung. Urodziła się 4 maja 2005 r. w małej wiosce Tangye w Nepalu,...
Adoptuj
BCH Nr 517
Urodził się 22 grudnia 2005 r. w Phokra w Nepalu. Jest synem Thuptena Tsundue Lamy i Pema Dolkar. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 515
Jest synem Dawy Gyaltsen i Dawy Mingdik. Urodził się 18 czerwca 2006 r. w Nepalu. Ma jedną starszą siostrę,...
Adoptuj
BCH Nr 569
Urodziła się 16 lipca 2006 r. Jest córką Karmy Tenzina i Tenzin Chokyi. Pochodzi z miasteczka Old Manali, leżącego...
Adoptuj
BCH Nr 510
Jest córką Karmy i Yehsi Wangmo. Urodziła się 11 października 2006 r. w małej miejscowości o nazwie Deva, która...
Adoptuj
BCH Nr 566
Urodził się 7 maja 2006 r. Jest synem Sel Dorji i Yangjom. Pochodzi z wioski Phandramail, położonej w regionie...
Adoptuj
BCH Nr 581
Urodził się 20 lutego 2006 r. Jest synem Dhondupa i Sangmo. Pochodzi z wioski Dolpa, w Nepalu. Ma dwie...
Adoptuj
BCH Nr 572
Urodził się 13 września 2009 r. Jest synem Mahendry Tulachana i Anju Tulachan. Pochodzi z wioski Lharzung, położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 567
Urodził się 10 czerwca 2007 r. Jest synem Norbu i Lhamo. Pochodzi z wioski Lhahorspti w Himachal Pradesh. Ma...
Adoptuj