Szkoła w Europie dla najlepszych uczniów z BCH – pierwsze stypendium dla Tashi

8 sierpnia 2009 Zarząd Fundacji Nyatri podjął decyzję (uchwała Zarządu nr 7/09) o powołaniu nowego koordynatora Programu Edukacyjnego. Została nim PANI KATARZYNA PRZYBYŚ-PREISKORN, Mama Serca dwóch sióstr z BCH. Pani Kasia prowadzi już kilka projetków edukacyjnych dla dzieci z BCH, a ponadto jako tłumacz przysięgły, tłumaczy dla Fundacji dokumenty z/ i na język angielski.

8 sierpnia 2009 Zarząd Fundacji podjął także decyzję o rozpoczęciu drugiej edycji projektu stypendialnego w ramach programu edukacyjnego. Projekt został nazwany „Szkoła w Europie dla najlepszych uczniów z BCH”. W ramach projektu Fundacja Nyatri nawiązała współpracę z prywatną szkołą anglojęzyczną INTERNATIONAL SCHOOL OF POZNAŃ przy ul, Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań (www.isop.pl) , prowadzoną przez Fundację International School of Poznań, ul. Szadecka 11, 60-161 w Poznaniu. Współpraca polega na przyjęciu przez szkołę na stypendium edukacyjne wybranych przez Fundację Nyatri, a zatwierdzonych przez szkołę uczniów z Bon Children’s Home w Dolanji. Wybór uczniów będzie koordynowany z dyrekcją sierocińca Bon Children’s Home oraz opiekunami prawnymi uczniów i uczennic.

Fundacja Nyatri podjęła się koordynacji załatwiania niezbędnych dokumentów i formalności w celu zrealizowania projektu, a także pozyskania rodziny, która zadeklaruje się utrzymywać ucznia/uczennicę i opiekować się nim/nią przez cały okres pobytu w Polsce (deklaracja rodziny goszczącej wymaga potwierdzenia przez notariusza). Ponadto Fundacja Nyatri będzie nadzorować przebieg nauki stypendysty, jego postępy w adaptacji środowiskowej i pobyt w rodzinie goszczącej, będzie starać się pozyskiwać środki finansowe lub inne formy pomocy, wspierając w ten sposób stypendystę i odciążając w miarę możliwości rodzinę goszczącą. Fundacja Nyatri zobowiązana jest na bieżąco informować dyrekcję BCH oraz rodzinę ucznia/uczennicy o postępach w nauce i pobycie w Polsce oraz o wszelkich zmianach, jak i dalszych planach ucznia/uczennicy. W miarę możliwości będzie pomagała stypendyście w wyborze kolejnej szkoły po ukończeniu etapu gimnazjalnego, aż do uzyskania matury międzynarodowej, jeśli stypendysta wyrazi taką wolę, jego/ jej wyniki w nauce będą bardzo dobre, a rodzina goszcząca będzie mieć możliwości oraz chęć dalszego utrzymywania wychowanka BCH.

Pierwszą uczennicą, której wybór został zatwierdzony zarówno przez Fundację Nyatri, BCH, jak i Szkołę, została 13-letnia Tashi Wangmo Gurung, urodzona Górnym Mustangu w Nepalu, uczennica 7 klasy, która od stycznia 2002 do października 2009 wychowywała się w Bon Children’s Home i uczyła w Central School For Tibetan’s w Dolanji. Przez cały okres nauki wyróżniała się bardzo dobrymi ocenami, należąc do najlepszych uczniów w szkole. Szczególnie pilnie uczyła się angielskiego. Należała także do szkolnej reprezentacji tańca i śpiewu, która wygrywa wiele konkursów. Rodzice Tashi zmarli młodo, zanim Tashi skończyła 5 lat.

Rodziną goszczącą uczennicę w Polsce zostali jej rodzice serca, Ania i Tomek Szymoszyn. Zadeklarowali się osobiście sprowadzić Tashi do Polski, załatwić niezbędne formalności w Nepalu i Indiach, pokryć koszty przelotu i transportu, ubezpieczyć uczennicę na terenie Polski, utrzymywać ją, opłacać wszelkie niezbędne wydatki oraz szanować jej prawa i traktować ją jak pełnoprawnego członka rodziny.

Przygotowanie do przyjęcia dziewczynki i załatwianie formalności trwało prawie dwa lata. Na szczęście wszystko się udało! We wrześniu 2009 roku Ania Szymoszyn i Tashi Wangmo pojechały do Mustangu w celu otrzymania oficjalnej zgody od wujka Tashi i wyrobienia paszportu. Tashi odwiedziła swoje rodzinne strony po ośmiu latach nieobecności. Zachwyciły ją wysokie Himalaje i była bardzo szczęśliwa, mogąc widzieć jedną z sióstr, wujów, ciocie, kuzynostwo i siostrzeńców. Rodzina Tashi była bardzo dumna, że ich krewna wyjeżdża na stypendium do Polski. Tashi odwiedzili rodzice innych dzieci z BCH i przekazali pozdrowienia i listy dla swoich synów i córek. Na pytanie jednak, czy woli zostać w Mustangu, mieszkać w Indiach, czy wyjechać do Polski, Tashi zdecydowanie wybrała edukację w Europie.
Ania i Tashi opuszczały himalajskie królestwo Mustangu z przeświadczeniem, że pewnie Tashi wróci tu dopiero, kiedy będzie dorosła, zostawiając za sobą przepiękne krajobrazy gór i kultury tybetańskiej. Pogoda nie sprzyjała i musiały 2 dni wędrować przez góry pieszo, zanim dotarły do drogi nie zasypanej już przez kamieniste i błotne lawiny, po której kursowały autobusy. Tashi przypomniała sobie wtedy, jak wędrowała prawie całą drogę z Mustangu do Pokhary pieszo zimą w grupie innych małych dzieci. Wędrówka trwała wtedy prawie cały tydzień, zanim dotarli do granicy indyjskiej, a stamtąd do Bon Children’s Home w Dolanji.

Ania i Tashi pojechały do Dolanji, aby pomóc przy „Akcji Dentysta Dla Dzieci Tybetu” oraz pożegnać się z kadrą i innymi wychowankami BCH. Koledzy i koleżanki Tashi przygotowali wspaniały wieczór tańców i śpiewu wraz z poczęstunkiem. Wszyscy byli bardzo wzruszeni, gratulowali Tashi i składali jej życzenia oraz dobre rady. Tashi zabrała ze sobą wiele listów i kath na szczęśliwą podróż.

Tashi otrzymała wszelkie niezbędne dokumenty oraz polską wizę studencką i 25 września 2009 roku rozpoczęła swoją wielką przygodę, przylatując do Polski.

Pierwszy tydzień spędziła w domu u swoich rodziców serca, oswajając się z nowym krajem, kulturą, zimną pogodą, ludźmi. 2 listopada rozpoczęła naukę w szkole w I klasie gimnazjum (G8). Jest w klasie z czterema innymi uczniami, którzy płynnie mówią po angielsku, więc rozpoczęcie nowego życia szkolnego dla Tashi nie było takie straszne. Szkoła spodobała jej się od razu i bardzo lubi do niej chodzić, choć nie przeczy, że jest dużo zadań domowych, a biologia, chemia i fizyka są bardzo trudne. Choć brytyjski akcent Nauczyciela angielskiego, jest dla Tashi obcy (w Indiach nauczyciele mówią z indyjskim akcentem) i niekiedy niezrozumiały, to jednak najbardziej lubi angielski, niemiecki i polski. Nadal jeszcze jest nieśmiała, ale z tygodnia na tydzień coraz bardziej się otwiera i nabiera pewności siebie.
W nowym domu pod Poznaniem ma swój własny pokój, a dzieci Ani i Tomka przyjęły ją gorąco jak jak starszą siostrę. Kilkoro przyjaciół domu i Fundacji zaopatrzyło Tashi w pełną garderobę oraz kieszonkowe. Tashi powoli poznaje otoczenie, kulturę, język, tradycje, życie rodzinne i innych rówieśników.

Mamy nadzieję, że ten pierwszy rok nie będzie dla niej zbyt trudny i zechce kontynuować naukę w kolejnych klasach.
Kadra BCH oraz Fundacja Nyatri liczą na to, że przykład Tashi Wangmo zmobilizuje innych uczniów do bardziej wytężonej pracy, uczenia się angielskiego i zdobywania coraz lepszych stopni.

Osoby zainteresowane działalnością Szkoły International School of Poznań zapraszamy na jej stronę internetową: www.isop.pl .

 

Tashi z dziećmi_styczeń 2010

Change Their World. Change Yours. This changes everything.

BCH Nr 641
Tenzin Tsomo Negi urodziła się 08 kwietnia 2012 r. w małej wiosce Dehradun, ale jej rodzice są ze stanu...
Adoptuj
BCH Nr 640
Nawang Penden urodziła się 06 lipca 2013 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodnich...
Adoptuj
BCH Nr 639
Tenzin Rapkar urodziła się 03 marca 2014 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 638
Sange Gombu urodził się 20 czerwca 2010 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 637
Pema Dargey urodził się 10 stycznia 2010 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północo-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 636
Sangpa Tashi urodził się 18 marca 2009 r. w małej wiosce Kelengteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 635
Nyima Tsomo urodziła się 18 sierpnia 2011 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 634
Rinchin Khandu urodził się 17 marca 2010 r. w małej wiosce Khobleteng, w stanie Arunachal Pradesh, w północno wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 633
Tashi Lhamu urodziła się 29 czerwca 2011 r. w małej wiosce Kharman położonej w stanie Arunachal Pradesh, w północo-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 632
Nyima Lhamo urodziła się 14 kwietnia 2013 r. w małej wiosce Kelengteng w stanie Arunachal Pradesh w północno-wschodnich Indiach....
Adoptuj
BCH Nr 631
Tenzin Gyatso urodził się 12 lipca 2012 r. w małej wiosce Bomdila w stanie Arunachal Pradesh położonej w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 630
Rinchin Tsewang urodziła się 18 lutego 2012 r. w małej wiosce Kelengten w stanie Arunachal Pradesh, w północno-wschodniej części...
Adoptuj
BCH Nr 629
Minchok Mindi urodziła się 10 listopada 2013 r. w małej wiosce o nazwie 15 Mile, położonej w stanie Himachal...
Adoptuj
BCH Nr 628
Sonam Chokyi Bhote urodziła się 31 października 2000 r. w małej wiosce Tarap położonej w Nepalu, w Himalajach. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 625
Urodziła się 20 maja 2004 r. jako córka Ngawang Chospel i Stanzin Chozom w małej wiosce Zanskar, położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 620
Urodziła się 11.08.2008 r. jako córka Takly Gurung i Tashi Choezom w Dolanji. Jest najmłodszym dzieckiem swoich rodziców. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 619
Urodził się 11.07.2007 r. jako syn Chheringa i Dolmy Lama w małej miejscowości o nzawie 15 Mil, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 615
Urodził się 07.03.2008 r. jako syn Jimba Shunmo i Sonam Wangmu w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 613
Urodziła się 25.10.2009 r. jako córka Yeshi Gyatso i Tsering Gyamo w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 612
Urodził się 03.08.2008 r. jako syn Late Pema Tsering i Tenzin Angmo w małej miejscowości Kharman, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 611
Urodził się 19.11.2011r.jako syn Kesanga i Tenzin Wangmu w małej miejscowości Kholeteng, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii....
Adoptuj
BCH Nr 608
Urodził się 26.11.2007 r.jako syn Ato Dorjee Sangmo i Domchi w małej miejscowości Kelengkeng, która znajduje się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 548
Urodził się 03 stycznia 2007 r. jako syn Pemy Gyatso i Dawy Drekar w małej wiosce Muchut Tawang, położonej...
Adoptuj
BCH Nr 522
Urodziła się 07 lipca 2006 r. jako córka Urgen Tenzin i Sonam Choikey w małej miejscowości Muchut, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 526
Urodziła się 08 czerwca 2002 r. jako córka Sonam Dargye i Tsering Drekar w małe wiosce Muchut Tawang, która...
Adoptuj
BCH Nr 486
Urodziła się 12 lutego 2003 r. jako córka Phurby Tenzin i Namichang Sangmo w małej wiosce Tsarka położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 482
Urodzona 12 września 1996 r. jako córka Lal Prasad Shreesh i Dhanmaya Shreesh w Charuaha w Nepalu. Jest szóstym...
Adoptuj
BCH Nr 439
Urodzona 07 sierpnia 1998 r. jako córka Pemy Gyalpo i Nyidy w małej wiosce Bhasura, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 326
Urodzona 03 marca 1995 r. jako córka Rinzina i Sonam Chokyi w małej wiosce Tsarka (Dolpa), która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 446
Urodzony 15 grudnia 1998 r. W maju 2015 r. ukończył X klasę z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego i w...
Adoptuj
BCH Nr 261
Urodziła się 15 marca 1997 r. jako córka Gyalpo Lamy i Gangzom Lamy w wiosce zwanej Humla, któa znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 360
Urodziła się 13 lutego 1997 r. jako córka Tashi Chomphela i Nyimy Lhamo w małej wiosce Deva, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 385
Urodzona 12 lutego 1999 r. W maju 2018 r. pomyślnie zdała egzaminy kończące 12 klasę i od lipca rozpoczęła...
Adoptuj
BCH Nr 419
Urodziła się 06 stycznia 2000 r. jako córka Youngdrung Woser i Karmy Dolma w małej wiosce Tsarka położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 437
Urodziła się 20 października 2001 r. jako córka Pemy i Chemi Dolkar w małej wiosce Tsuksang położonej w Himalajach...
Adoptuj
BCH Nr 230
Urodzona 24 sierpnia 1993 r. Obecnie studiuje w Solan. Zaadoptowana w ramach programu Rodzina Serca przez dwóch sponsorów, którzy...
Adoptuj
BCH Nr 391
Urodzona 20 marca 1999 r. Obecnie uczennica 12 klasy.   Related
Adoptuj
BCH Nr 598
Urodziła się 15 września 2006 r. w małej wiosce Vijer (Himalaje) jako córka Tashi Gyaltsena Lamy i Tsering Lhamo...
Adoptuj
BCH Nr 591
Urodziła się 11 grudnia 2002 r. jako córka Pandena Yangki w małej wiosce Muchut, która mieści się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 583
Urodziła się 05 czerwca 2004 r. w małej wiosce Bomdila, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii. Jest córką...
Adoptuj
BCH Nr 582
Urodziła się 15 stycznia 2009 r. w małej wiosce Tarap (Nepal) jako córka Tashi Phuntsoka Lamy i Premy. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 490
Urodziła się 29 listopada 2002 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Phuntsoka i Sopy. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców....
Adoptuj
BCH Nr 250
Urodził się 14 czerwca 1992 r. jako syn Dakpy i Passang Lhamo w małej wiosce Tey, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 240
Urodziła się 26 września 1993 r. jako córka Tsering i Lhakpa Wangmo w małej wiosce Zong, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 237
Urodziła się 27 sierpnia 1993 r. jako córka Jigmay i Tsering Dolkar w małej wiosce zwanej Dolpo, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 189
Urodziła się 26 lipca 1990 r. jako córka Tsering Nima i Tashi w małej wiosce zwanej Tsarang, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 329
Urodziła się 30 czerwca 1996 r. w wiosce Tarakt, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 387
Urodziła się 14 grudnia 1996. Jest córką Sonam Tseringa i Pemy Sangmo. Pochodzą z wioski Jumla, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 392
Urodziła się 13 maja 1997 r. w wiosce Nyiful w Mustangu, która znajduje się w Himalajach w Nepalu. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 441
Urodziła się 2 stycznia 1998 r. w małej miejscowości Dey, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów....
Adoptuj