Wyślij list lub paczkę

Adresowanie listów i paczek adres, na który należy wysyłać listy i paczki: Bon Children’s Home G.P.O. Box #23 Solan 173212 Himachal Pradesh India przy adresowaniu używać liter drukowanych, wpisać jako nadawcę: imię, nazwisko, adres, numer sponsorski (PL-), wpisać jako odbiorcę: … Continue reading Wyślij list lub paczkę