Znaczenie imion tybetańskich

Dla wszystkich Rodziców Serca, którzy adoptowali dzieci z BCH w Dolanji, przedstawiamy semantykę imion tybetańskich, by przybliżyć  etymologię słowotwórczą nadawania imion w kulturze tybetańskiej. Trzeba nadmienić, że różni się ona od kultury zachodniej tym, że nie występują w niej nazwiska, a jedynie jedno, dwa lub więcej imion, nadawanych jednej osobie. Imiona tybetańskie posiadają znaczenie metaforyczne i opisowe (zjawiskowe), co jest charakterystyczne dla kultury tybetańskiej.

W jednej z książek Sandy Johnson, amerykańskiej antropolog, opisana jest bliska zbieżność semantyczna i kulturowa Tybetańczyków z plemieniem Indian amerykańskich Navaho, którzy również w podobny sposób określali imionami swoją indywidualną tożsamość.

Niezależnie od badań antropologicznych Sandy Johnson, podobnych spostrzeżeń dokonał Jego Świątobliwość Dalaj Lama XIV podczas wizyty w rezerwacie Indian Navaho w latach 90. XX w. Natomiast ostatnie odkrycia naukowe dowiodły, że Indianie amerykańscy nie byli autochtonami na kontynencie Ameryki Północnej. Ich dalecy przodkowie prawdopodobnie pochodzili z Azji Centralnej i w epoce lodowcowej przemierzyli Cieśninę Beringa łączącą obydwie kontynentalne płyty. Być może tu należy szukać źródła kulturowego podobieństwa Tybetańczyków i Indian Navaho.

Poniżej tłumaczenie większości imion dzieci z kraju Bod, czyli Tybetu:

Dziewczynki:

CHEMI DOLKAR (CZEMI DROLKAR) Biała Zbawicielka
CHEMI LHAMO (CIEMI LAMO) Bogini Ciemi
DAWA (DAsA) Księżyc, Miesiąc
DAWA CHONZON (DAsA CIODZON) Chwała Bytu
DAWA DOLMA (DAsA DROLMA) Księżycowa Zbawicielka, Odpuszczająca Zbawicielka
DAWA LHAMO (DAsA LAMO) Bogini Księżyca
DAWA PALMO (DAsA PALMO) Chwalebna Miesiąca, Księżyca
DAWA WANGMO (DAsA LANGMO) Władczyni Księżyca, Władczyni Miesiąca
DECHEN TSOMO (DECIEN COMO) Pani Jeziora Wielkiej Radości, Przywódczyni Wielkiej Radości
DECHEN WANGMO (DECIEN LANGMO) Władczyni Wielkiej Radości
DICKYI (DEKI) Szczęście
DOLKAR (DROLKAR) Biała
DOLMA (DROLMA) Odpuszczająca Zbawicielka
DOLMA LHAMO(DROLMA LAMO) Bogini Odpuszczająca
DOLMA TSERING (DROLMA CERYNK) Długowieczna Zbawicielka
GANKAR TSOMO (KANKAR COMO) Przywódczyni Białego Lodowca, Jezioranka Białego Lodowca
JHAMA (CIAMA) Luba, Oblubienica, Miła
KARCHEN (KARCIEN) Wielka Gwiazda
KARMA BHUMO (KARMA PUMO) Dziewczynka Pracy, Uczynku
KARMA YANGCHEN (KARMA JAKCIEN) Wielki Dobrobyt Posłania
KHANDO (KANDRO) Chodząca Po Niebie
KUNGA WANGMO (KUNGA LANGMO) Władczyni Uciechy
KUNSANG LHAMO (KUZANK LAMO) Bogini Dobra
KUNSANG PASSANG (KUNZANK PASANK) Pomyślne Dobro
LHADON (CHLADRON) Boska Pochodnia, Lampa
LHAKPA CHONZOM (CHLAKPA CIODZOM) Większa Chwała Bytu
LHAMO (LAMO) Bogini
LHAMO DOLKAR (LAMO DROLKAR) Biała Bogini
METOK JHAMA (METOK CIAMA) Miłośnica Kwiatów
NAWANG DOLMA (NGAsANG DROLMA) Zbawicielka Władzy Słowa
NIYNDA (NIDA) Słońce, Miesiąc
NYIMA BHUTI (NIMA PUTI) Słońce Puti
NYIMA CHONZOM (NIMA CIODZOM) Słońce Chwały Bytu, Słońce Chwały Krzyku
NYIMA SANGMO (NIMA ZANGMO) Dobre Słońce
PEMA CHOKYI (PEMA CIOKI) Religijne Szczęście Lilii
PEMA DOLKAR (PEMA DROLKAR) Biała Zbawicielka Lilii
PEMA LHAKYI (PEMA CHLAKI) Boskie Szczęście Lilii
PEMA LHAMO (PEMA LAMO) Bogini Lilii
PEMA SANGMO (PEMA ZANGMO) Dobra Lilia
PEMA YOUDRON (PEMA JUDRON) Turkusowa Pochodnia Lilii
RINCHEN DOLMA (RYCIEN DROLMA) Droga Zbawicielka, Odpuszczająca
SANGMO (ZANGMO) Dobra
SHERAP JHAMA (SIERAB CIAMA) Oblubienica Mądrości, Miłośnica Mądrości
SHERAP TSOMO (SIERAB COMO) Pani Jeziora Mądrości, Przywódczyni Mądrości
SONAM CHOKYI (SONAM CIOKI) Religijne Szczęście
SONAM WANGMO (SONAM LANGMO) Władczyni Żniw, Władczyni Zasługi
TASHI DOLMA (TRASI DROLMA) Szczęsna Zbawicielka
TASHI LHAMO(TRASI LAMO) Bogini Powodzenia
TASHI WANGMO (TRASI LANGMO) Władczyni Powodzenia
TENZIN DOLKAR (TENDZYN DROLKAR) Biała Zbawicielka, Dzierżycielka Objaśnień
TENZIN LHAKPA (TENDZYN CHLAKPA) Większa Dzierżycielka Objaśnień
TENZIN LHANDON (TENDZYN CHLADRON) Boska Pochodnia, Dzierżąca Objaśnienia
TENZIN TSERING (TENDZYN CERYNK) Długowieczna Dzierżycielka Objaśnień
TENZIN YANGCHEN (TENDZYN JANKCIEN) Wielki Dobrobyt Dzierżycieli Objaśnień
TSERING BHUTI (CERYNK PUTI) Długowieczna Puti
TSERING DICKY (CERYNK DEKI) Długowieczne Szczęście
TSERING DOLKAR (CERYNK DROLKAR) Długowieczna Biała Zbawicielka
TSERING METOK (CERYNK METOK) Kwiat Długowieczności
TSERING WANGMO (CERYNK LANGMO) Władczyni Długowieczności
TSERING YANGCHEN (CERYNK JANKCIEN) Długowieczny Dobrobyt
TSERING YANGZOM (CERYNK JANDZOM) Bogactwo Długowieczności
TSEWANG LHAMO (CELANK LAMO) Bogini Władzy Życia
TSEWANG MOLAM (CELANK MOLAM) Modlitwa Władzy Życia
YANGCHEN (JAKCIEN) Wielki Dobrobyt

 Chłopcy:

BHU KARCHUNG (PU KARCIUNK) Dziecko Iskierka, Dziecko Gwiazdka
BHU LHAKPA (PU CHLAKPA) Dziecko Merkurego
BUCHUNG DAWA (PUCIUNK DAsA) Dzieciątko Księżyc, Dzieciątko Miesiąc
DAWA DORJEE (DAsA DORDZIE) Piorun Księżyca
DHONDUP (TONDUP) Wyraźny, Treściwy, Tworzący Wyraz
DHONDUP GYALTSEN (TONDUP DZIALCEN) Wyraźna Chorągiew, Treściwe Znamię Pańskie
DORJEE PASSANG (DORDZIE PASANK) Diamentowy Piorun, Wieczna Jutrzenka Pioruna
JIGMEY WANGYAL (DZIGME LANDZIAL) Nieustraszony Pan Władzy
KARMA (KARMA) Poseł, Posłaniec
KARMA DORJEE (KARMA DORDZIE) Piorun Posłania, Piorun Uczynku, Misji
KARMA WANGYAL (KARMA LANDZIAL) Władny Pan Poseł
KELSANG TSERING (KELZANK CERYNK) Długowieczna Fortuna, Długowieczny Dobry Okres
MIGMAR DORJEE (MIGMAR DORDZIE) Czerwonooki Piorun
NAWANG PHUNTSOK (NGAsANG PUNCOK) Wspaniała Władza Mowy
NYIMA (NIMA) Słońce
NYIMA TSERING (NIMA CERYNK) Długowieczne Słońce
PASSANG SAMDUP (PASANK ZAMDUB) Pomyślna Jutrzenka
PEMA RIGSANG (PEMA RYDZANK) Dobry Rodzaj, Dobry Stan
PEMA WANGYAL (PEMA LANDZIAL) Władny Pan Lilii
PENPA (PENPA) Saturn
SANKPO (ZANKPO) Dobry
SONAM YESHI (SONAM JESIE) Przezor Żniwa lub Zasługi
TASHI (TRASI) Powodzenie, Szczęście
TASHI DAWA (TRASHI DAsA) Miesiąc Powodzenia
TASHI DORJEE (TRASHI DORDZIE) Piorun Powodzenia, Szczęsny Piorun
TASHI GYALTSEN (TRASI DZIALCEN) Chorągiew Powodzenia, Znamię Panowania
TASHI WANGDU (TRASI LANGDU) Władający Powodzeniem
TENZIN JORDEN (TENDZYN DZIORDEN) Zwarty Dzierżawca Objaśnień
TSERING (CERYNK) Długowieczny
TSERING DHONDUP (TZERING TONDUP) Tworzący Wyraz Długowieczności
TSERING MIGMAR (CERYNK MIGMAR) Czerwonooki, Długowieczny Marek
TSERING WANGYAL (CERYNK LANDZIAL) Długowieczny Pan Władzy
TSEWANG LAMA (CELANK LAMA) Wyższa Władza Życia
TSEWANG NANGSA (CELANK NANKSA) Jawnojasny, Jasny Żywotności
URGEN NAMDOL (URDZIEN NAMDROL) Upust Źródła
YESHI GYATSO (JESIE DZIACO) Ocean Roztropności, Ocean Mądrości
YUNDRUNG GYALTSEN (YUNDRUNG DZIALCEN) Wieczna Chorągiew

Podziękowania dla polskiego mnicha – Nadzora za tłumaczenie oraz dla Piotra Wasyla za udostępnienie kontaktu.

Opracowanie: Hanna Otwinowska

Adoptuj sercem

Change Their World. Change Yours. This changes everything.

BCH Nr 622
Urodził się 14.02.2009 r. jako syn Tsewang Gurung i Lhamo Gurung w dzielnicy Dolpa w regionie Himalajów. Jest trzecim...
Adoptuj
BCH Nr 621
Urodziła się 10.03.2010 r. jako córka Tsewang Gurung i Lhamo Gurung w dzielnicy Dolpa w regionie Himalajów. Jest najmłodszym...
Adoptuj
BCH Nr 620
Urodziła się 11.08.2008 r. jako córka Takly Gurung i Tashi Choezom w Dolanji. Jest najmłodszym dzieckiem swoich rodziców. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 619
Urodził się 11.07.2007 r. jako syn Chheringa i Dolmy Lama w małej miejscowości o nzawie 15 Mil, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 616
Urodził się 06.02.2011 r. jako syn Pemy Dorje i Anjali Lama w małej miejscowości Sarsai, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 615
Urodził się 07.03.2008 r. jako syn Jimba Shunmo i Sonam Wangmu w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 614
Urodził się 06.02.2008 r. jako syn Leki Dorjee i Sonam Yangzin w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 613
Urodziła się 25.10.2009 r. jako córka Yeshi Gyatso i Tsering Gyamo w małej miejscowości Shocktsen, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 612
Urodził się 03.08.2008 r. jako syn Late Pema Tsering i Tenzin Angmo w małej miejscowości Kharman, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 611
Urodził się 19.11.2011r.jako syn Kesanga i Tenzin Wangmu w małej miejscowości Kholeteng, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii....
Adoptuj
BCH Nr 610
Urodził się 09.08.2011 r. jako syn Wangchu i Tsomu w małej miejscowości Khobleteng, która znajduje się w północno-wschodniej części...
Adoptuj
BCH Nr 608
Urodził się 26.11.2007 r.jako syn Ato Dorjee Sangmo i Domchi w małej miejscowości Kelengkeng, która znajduje się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 607
Urodziła się 01.08.2007 r. się jako córka Thinleya Tsering i Lhamo Drema w małej miejscowości Kharam, dzielnicy Tawang, która...
Adoptuj
BCH Nr 606
Urodziła się 15.08.2012 r. jako córka Dorjee Wangchu i Kesang Cheney w małej miejscowości Kelengteng, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 601
Urodziła się 01.10.2008 r. jako córka Tsering Topgey i Lobsang Tsomu w małej miejscowości Grelleng, dzielnicy Tawang, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 451
Urodził się 15 października 1999 r. jako syn Passanga Tsering i Yangzom Gurung w małej wiosce zwanej Mustang, która...
Adoptuj
BCH Nr 553
Urodził się 03 lutego 2007 r. jako syn Youten Gyatso i Choney Wangmo w Dehradun (Indie). Ma tylko jedną...
Adoptuj
BCH Nr 522
Urodziła się 07 lipca 2006 r. jako córka Urgen Tenzin i Sonam Choikey w małej miejscowości Muchut, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 482
Urodzona 12 września 1996 r. jako córka Lal Prasad Shreesh i Dhanmaya Shreesh w Charuaha w Nepalu. Jest szóstym...
Adoptuj
BCH Nr 439
Urodzona 07 sierpnia 1998 r. jako córka Pemy Gyalpo i Nyidy w małej wiosce Bhasura, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 326
Urodzona 03 marca 1995 r. jako córka Rinzina i Sonam Chokyi w małej wiosce Tsarka (Dolpa), która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 306
Urodzona 26 listopada 1996 r. jako córka Pemy Rinzina i Dawy Chonzom w małej wiosce Gangra, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 446
Urodzony 15 grudnia 1998 r. W maju 2015 r. ukończył X klasę z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego i w...
Adoptuj
BCH Nr 261
Urodziła się 15 marca 1997 r. jako córka Gyalpo Lamy i Gangzom Lamy w wiosce zwanej Humla, któa znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 360
Urodziła się 13 lutego 1997 r. jako córka Tashi Chomphela i Nyimy Lhamo w małej wiosce Deva, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 294
Urodziła się 06 grudnia 1996 r. jako córka Samdup i Kasang Chodon w małej miejscowości Tey, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 272
Urodziła się 05 września 1995 r. jako córka Passanga i Tashi Monzom w małej wiosce zwanej Gangra, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 292
Urodziła się 11 października 1996 r. jako córka Khadke Bhadur i Molam w wiosce Semikot (Humla), która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 424
Urodził się 10 listopada 1999 r. jako syn Tsewanga Tashi i Yangchen Dolkar w małym miasteczku zwanym Kasauli, położonym...
Adoptuj
BCH Nr 598
Urodziła się 15 września 2006 r. w małej wiosce Vijer (Himalaje) jako córka Tashi Gyaltsena Lamy i Tsering Lhamo...
Adoptuj
BCH Nr 591
Urodziła się 11 grudnia 2002 r. jako córka Pandena Yangki w małej wiosce Muchut, która mieści się w północno-wschodniej...
Adoptuj
BCH Nr 590
Urodził się 12 stycznia 2006 r. w małej wiosce Shocktsen, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii. Jest synem...
Adoptuj
BCH Nr 587
Urodziła się 30 marca 2008 r. jako córka Kaslanga Tsetana i Lhakpy Dolmy w tybetańskiej osadzie Bylakuppe na południu...
Adoptuj
BCH Nr 584
Urodziła się 12 grudnia 2007 r. jako córka Dorjee Wangchua i Kesang Choikey w małej wiosce Kelengtenk, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 583
Urodziła się 05 czerwca 2004 r. w małej wiosce Bomdila, która znajduje się w północno-wschodniej części Indii. Jest córką...
Adoptuj
BCH Nr 533
Urodziła się 30 lipca 2005 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Sonama Dorjee i Yeshi Lhamo. Ma jednego młodszego...
Adoptuj
BCH Nr 490
Urodziła się 29 listopada 2002 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Phuntsoka i Sopy. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców....
Adoptuj
BCH Nr 507
Urodził się 16 maja 2001 roku w małej wiosce Tsum (Nepal). Jest synem Tseringa Paljor i Tsetan Bhuti Lhamy....
Adoptuj
BCH Nr 512
Urodziła się 02 maja 2006 roku w Katmandu (Nepal). Jest córką Phurpa Lamy i Sonam. Ma jednego starszego brata...
Adoptuj
BCH Nr 283
Urodził się 16 stycznia 1996 r. jako syn Samdup i Ngachok w małej wiosce Tey, która znajduje się w...
Adoptuj
BCH Nr 250
Urodził się 14 czerwca 1992 r. jako syn Dakpy i Passang Lhamo w małej wiosce Tey, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 240
Urodziła się 26 września 1993 r. jako córka Tsering i Lhakpa Wangmo w małej wiosce Zong, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 237
Urodziła się 27 sierpnia 1993 r. jako córka Jigmay i Tsering Dolkar w małej wiosce zwanej Dolpo, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 189
Urodziła się 26 lipca 1990 r. jako córka Tsering Nima i Tashi w małej wiosce zwanej Tsarang, która znajduje...
Adoptuj
BCH nr 185
Urodziła się 14 września 1989 r. W 2007 r. rozpoczęła naukę w szkole średniej. Obecnie jest studentką 3 roku...
Adoptuj
BCH Nr 329
Urodziła się 30 czerwca 1996 r. w wiosce Tarakt, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 387
Urodziła się 14 grudnia 1996. Jest córką Sonam Tseringa i Pemy Sangmo. Pochodzą z wioski Jumla, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 407
Urodził się 13 stycznia 1999 r. w małej wiosce o nazwie Tsarang, która znajduje się we wschodniej części nepalskich...
Adoptuj
BCH Nr 402
Urodził się 20 marca 1998 r. w małej wiosce zwanej Deva, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich...
Adoptuj
BCH Nr 400
Urodził się 17 maja 1999 r. w małym miasteczku Jomsom, które znajduje się w rejonie nepalskich Himalajów. Jest synem...
Adoptuj
BCH Nr 397
Urodził się 28 marca 1999 r. Jest synem Norbu Tseringa i Kunga Wangmo. Mieszkają w małej wiosce Tsuksang, która...
Adoptuj
BCH Nr 392
Urodziła się 13 maja 1997 r. w wiosce Nyiful w Mustangu, która znajduje się w Himalajach w Nepalu. Jest...
Adoptuj
BCH Nr 476
Urodził się 7 września 1995 r. Jest synem Dawy Tashi i Dechen Yangzom. Pochodzi z tybetańskiej wioski Norzeling (Dorpathan),...
Adoptuj
BCH Nr 441
Urodziła się 2 stycznia 1998 r. w małej miejscowości Dey, która znajduje się we wschodniej części regionu nepalskich Himalajów....
Adoptuj
BCH Nr 434
Urodziła się 7 grudnia 1998 r. Jest córką Kunsanga i Karsang, którzy mieszkają w małej wiosce Tsuksang, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 430
Urodził się 17 września 2000 r. Jest synem Bhaleya i Chungtak. Pochodzi z małej wioski Tsuksang, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 428
Urodził się 26 kwietnia 1997 r. Jest synem Tenzina i Rhinjam, którzy mieszkają w Tsuksang – wiosce, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 383
Urodziła się 10 stycznia 2000 r. w małej wiosce o nazwie Tsuksam, która znajduje się w odległej części regionu...
Adoptuj
BCH Nr 370
Urodził się 20 września 1997 r. w małej wiosce Gangra, która znajduje się we wschodniej części regionu Himalajów (Nepal)....
Adoptuj
BCH Nr 453
Urodziła się 18 listopada 2007 r. Jest córką Chime Lamy i Yeshi Chodon. Pochodzą z miejscowości Dasha, która znajduje...
Adoptuj
BCH Nr 420
Urodziła się 3 kwietnia 2000 r. Jest córką Karmy Gyatco i Rhidon. Mieszkają w wiosce Tsuk, która znajduje się...
Adoptuj
BCH Nr 546
Jest synem Tseringa Dhedena i Tsewang Lhamu. Urodził się 1 lipca 2003 r. w małej wiosce Bomdila, leżącej w...
Adoptuj
BCH Nr 485
Urodziła się 2 lutego 2001 r. Jest córką Kunchoka Samdupa i Late Tsewang Sherap. Ma starszego brata i siostrę...
Adoptuj
BCH Nr 479
Urodziła się 1 września 2002 r. Jest córką Tsewanga Sangpo i Sonam Sangmo, którzy mieszkają w Kasauli – wiosce,...
Adoptuj
BCH Nr 466
Urodziła się 28 kwietnia 2000 r. w małej wiosce Zarkot, która znajduje się w nepalskich Himalajach. Jest córką Kunga...
Adoptuj
BCH Nr 449
Urodziła się 14 lutego 2000 r. Jest córką Dorjee Lamy i Metok Lamy. Mieszkają w małej miejscowości Beijer, która...
Adoptuj
BCH Nr 542
Urodził się 17 lipca 2001 r. Jest synem Pemy Gyatso i Tsering Tsomu. Pochodzi z małej wioski Muchut, Tawang...
Adoptuj
BCH Nr 518
Jest synem Migmer i Wangmo. Urodził się 7 stycznia 1999 r. w Nepalu. Ma starszą siostrę i młodszego brata....
Adoptuj
BCH Nr 463
Urodził się 21 marca 2002 r. Jest synem Suresha i Rigsang. Pochodzi z małej wioski o nazwie Tsuksang, która...
Adoptuj
BCH Nr 571
Urodził się 29 grudnia 2000 r. Jest synem Dakpy Richoe i Tsering Dukmo. Urodził się w Namgyeling. Jest to...
Adoptuj
BCH Nr 505
Urodziła się 25 stycznia 2004 r. w małej miejscowości Chaile, która znajduje się w rejonie nepalskich Himalajów. Jest córką...
Adoptuj
BCH Nr 564
Urodziła się 22 listopada 2005 r. Jest córką Pemy Tseringa i Tenzin Yangkyi. Pochodzi z obozu uchodźców tybetańskich Bylakuppe,...
Adoptuj
BCH Nr 536
Urodziła się 15 maja 2005 r. w małej wiosce o nazwie Dho Tarap w Nepalu. Jest córką Pemy Tsering...
Adoptuj
BCH Nr 521
Jest córką Dakpy Gurunga i Sadon Gurung. Urodziła się 4 maja 2005 r. w małej wiosce Tangye w Nepalu,...
Adoptuj
BCH Nr 517
Urodził się 22 grudnia 2005 r. w Phokra w Nepalu. Jest synem Thuptena Tsundue Lamy i Pema Dolkar. Ma...
Adoptuj
BCH Nr 515
Jest synem Dawy Gyaltsen i Dawy Mingdik. Urodził się 18 czerwca 2006 r. w Nepalu. Ma jedną starszą siostrę,...
Adoptuj
BCH Nr 569
Urodziła się 16 lipca 2006 r. Jest córką Karmy Tenzina i Tenzin Chokyi. Pochodzi z miasteczka Old Manali, leżącego...
Adoptuj
BCH Nr 510
Jest córką Karmy i Yehsi Wangmo. Urodziła się 11 października 2006 r. w małej miejscowości o nazwie Deva, która...
Adoptuj
BCH Nr 566
Urodził się 7 maja 2006 r. Jest synem Sel Dorji i Yangjom. Pochodzi z wioski Phandramail, położonej w regionie...
Adoptuj
BCH Nr 581
Urodził się 20 lutego 2006 r. Jest synem Dhondupa i Sangmo. Pochodzi z wioski Dolpa, w Nepalu. Ma dwie...
Adoptuj
BCH Nr 572
Urodził się 13 września 2009 r. Jest synem Mahendry Tulachana i Anju Tulachan. Pochodzi z wioski Lharzung, położonej w...
Adoptuj
BCH Nr 567
Urodził się 10 czerwca 2007 r. Jest synem Norbu i Lhamo. Pochodzi z wioski Lhahorspti w Himachal Pradesh. Ma...
Adoptuj