Losar 2021

Tashi Delek!

Rodzina BCH składa wszystkim serdeczne życzenia z okazji Tybetańskiego Nowego Roku LOSAR 2021.

Szczęśliwego i udanego życia oraz siły do pracy na rzecz poprawy bytu wszystkich czujących istot na tej planecie.

Szczęśliwego Nowego Roku !!!

Development and Maintenance by Mediart