Podziękowania

Rada i Zarząd Fundacji Nyatri serdecznie dziękują za pełną zaangażowania działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Bon Children’s Home Pani Monice Wach – Mamie Serca i Prezesce Zarządu Fundacji Nyatri w latach 2014-2019. Jej doświadczenie w zarządzaniu było niezastąpione. Fundacja ma nadzieję na dalszą współpracę i życzy powodzenia w realizacji planów osobistych i biznesowych. 

Development and Maintenance by Mediart