Protected Permit Area

Dolanji, gdzie znajduje się BCH, jest osadą uchodźców tybetańskich, która podlega specjalnym regulacjom i jest uznana przez władze indyjskie za obszar chroniony. Aby przebywać na takim obszarze należy posiadać specjalne pozwolenie PAPProtected Area Permit. Bez tego pozwolenia można przyjechać do Dolanji tylko na 1 dzień (bez możliwości zanocowania). Jeszcze do ubiegłego roku większości odwiedzających Dolanji udawało się zameldować w guest housie bez pozwolenia, jednak w ubiegłym roku władze zaczęły bardzo częste kontrole. Obcokrajowcy bez pozwoleń są wydalani, a administracja osady może mieć z tego powodu problemy.

Dlatego też administracja osady Dolanji, a także BCH, uprzejmie proszą każdego odwiedzającego o uzyskanie pozwolenia PAP przed przyjazdem do Dolanji. W razie jego braku osoba taka nie uzyska prawa do zameldowania w guest housie, a BCH może zabronić kontaktu z podopiecznym. W marcu 2012 osobom z fundacji Nyatri udało się takie pozwolenia otrzymać.

Gdzie załatwić PAP?

O Protected Area Permit należy wystąpić jednocześnie z wnioskiem wizowym do Ambasady Indii w Polsce. Wniosek można otrzymać w ambasadzie lub pobrać poniżej z naszej strony tutaj.

pap_application_form

Ważne: Wniosek na PAP składamy, nie jak dotychczas w biurze BLS obsługującym aplikacje wizowe, lecz bezpośrednio w Ambasadzie Indii (ten sam budynek). Wnioski na PAP przyjmowane są w godzinach od 9.00 do 11.00.

Z powodów proceduralnych jako cel wizyty można wpisać odwiedzenie klasztoru Menri (dopóki fundacja nie wyjaśni kwestii pomocy dla BCH z Ambasadą, wpisanie jako celu – odwiedziny dziecka w tybetańskim domu dziecka – może skomplikować uzyskanie PAP – prosimy pamiętać o szczególnym statusie Tybetańczyków w Indiach).

PAP można uzyskać na maksymalnie 17 dni. We wniosku podajemy orientacyjne daty wizyty (zawierające się w całym okresie planowanego pobytu w Indiach), ale nie są one wpisane do dokumentu (tylko liczba dni).

W związku z tym, że Ambasada Indii wydaje bardzo niewiele takich zezwoleń (nasze miały nr 1/2012 i 2/2012), należy brać pod uwagę „opór administracyjny” i zarezerwować czas na wydłużony okres rozpatrywania wniosków o uzyskanie wizy i PAP lub samej wizy bez pozwolenia. Może zajść konieczność dodatkowego, osobistego  spotkania z Konsulem.

Fundacja nie pośredniczy w formalnościach związanych z uzyskaniem PAP. 

For more information about PAP

For more information about PAP, Please visit this website https://tibetbureau.in/ when you will visit this website check in services column, where you will find PAP site, where you will get all the information regarding PAP. You can also send the application by mail. Probably you need the Invitation letter from here, for that send me the photo copy of all the people passport who are visiting Dolanji by mail.

Development and Maintenance by Mediart