Adopcja Serca

Kluczowym programem Nyatri, wspierającym Bon Children’s Home, jest program Adopcja Serca, który może mieć charakter sponsoringu indywidualnego (dla uczniów i studentów) lub tzw. Rodziny Serca (dla studentów).

Podstawowym założeniem programu są wpłaty na miesięczne utrzymanie ucznia lub studenta. Koszty utrzymania kształtują się następująco:

Adopcja Serca

Sponsoring indywidualny ucznia

To równowartość 25 USD miesięcznie na 1 podopiecznego, uczącego się w szkole w Dolanji (obecnie klasy 1-12).

Sponsoring indywidualny studenta

To równowartość 75 USD miesięcznie na 1 podopiecznego, uczącego się w college’u lub studiującego poza Dolanji.

Sponsoring grupowy – Rodzina Serca

To równowartość 75 USD miesięcznie na 1 podopiecznego, uczącego się w college’u lub studiującego poza Dolanji (maksymalna liczba członków Rodziny Serca to 3-4 osoby; minimalna wpłata od jednej osoby to równowartość 25 USD. Członkowie Rodzin Serca indywidualnie dokonują wpłat i utrzymują kontakt z fundacją).

Adopcja Serca to nie tylko wieloletnie zobowiązanie finansowe. Nie mniej ważnym jest zapewnienie wsparcia emocjonalnego i dzielenie się swoim doświadczeniem rodzinnym i zawodowym. To także szansa wniesienia w życie dzieci radości, optymizmu, mobilizacji do nauki. Wybrane przez darczyńcę dziecko jest poinformowane, że ma swojego opiekuna, nazywanego najczęściej Mamą lub Tatą Serca. Sponsoring wychowanków BCH obejmuje lata nauki. Dzięki temu coraz więcej z nich kończy szkoły średnie oraz wyższe. Dzieci utrzymują kontakty ze swoimi opiekunami pisząc listy, wymieniając się zdjęciami, a niekiedy także dzięki osobistym wizytom Rodziców Serca w Dolanji.

Wpłaty pochodzące z programu Adopcja Serca przekazywane są na konto Bon Children’s Home dla wszystkich dzieci wspólnie. Przeznaczane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie, opieka medyczna, odzież, środki czystości, pomoce szkolne i inne zakupy. Dzieci otrzymują także drobne kieszonkowe, które wydają według własnego uznania, najczęściej na słodycze. W przypadku młodzieży uczącej się poza BCH wpłaty darczyńców przeznaczone są przede wszystkim na pokrycie kosztów zakwaterowania i sfinansowanie wydatków bezpośrednio związanych z nauką (np. podręczniki, opłaty szkolne).

Osoby zainteresowane programem zapraszamy do odwiedzenia działu ABC Rodziców Serca, gdzie znajdziecie Państwo niezbędne informacje związane z Adopcją Serca. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziecie w FAQ.

Development and Maintenance by Mediart