Dzieci do adopcji BCH

uczeń klasy IV

Youngdrung Dekyi Gurung

Data urodzenia:

13 czerwca 2009r.

Identyfikator B C H:

BCH Nr 580

student

Yangzom Dolma

Data urodzenia:

15 marca 1997r.

Identyfikator B C H:

BCH Nr 261

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych