ABC Rodziców serca

Co powinienem wiedzieć?

 • Rodzice dzieci (lub rodzina) nie zrzekli się praw rodzicielskich. Dzieci wysyłane są do Bon Chidren’s Home w celu zapewnienia im utrzymania i wykształcenia, które jest zgodne z hinduskim prawem i systemem edukacji, oraz tybetańskiego wychowania, religii i tradycji bon (rodzima kultura i religia tybetańska).
 • Wychowankowie BCH to dzieci z rodzin tybetańskich lub pochodzenia tybetańskiego, zamieszkałych w Nepalu, Bhutanie i Indiach. Dzieci utrzymują kontakt ze swoimi rodzicami (rodziną) najczęściej korespondencyjnie. Niewielu podopiecznych BCH ma możliwość odwiedzania stron rodzinnych i niewielu rodziców stać na podróż do Dolanji. Bywa, że dzieci nie mają kontaktu z bliskimi przez cały czas przebywania w BCH.

Co powinienem zrobić?

 • wybierz dziecko/studenta z zamieszczonej na stronie listy,
 • wyślij wiadomość do koordynatora ds. programu Adopcja Serca,
 • w mailu zwrotnym zostaniesz poproszony o wypełnienie dokumentów: Potwierdzenie kandydata na Rodzica Serca i Ankiety,
 • odeślij wypełnione dokumenty na adres: adopcja@nyatri.org,
 • jeśli dziecko/student nie ma jeszcze Rodzica Serca otrzymasz dokument: Potwierdzenie przyznania Adopcji Serca (z numerem sponsorskim),
 • pamiętaj-o przyznaniu Adopcji Serca decyduje kolejność zgłoszeń; jeśli wybrane przez Ciebie dziecko/student już ma Rodzica Serca, zostaniesz o tym poinformowany w pierwszej odpowiedzi od koordynatora.

O czym muszę pamiętać?

 • o podjętym zobowiązaniu, że w miarę możliwości wspieram podopiecznego tak długo, jak długo się uczy (w momencie zakończenia nauki lub powrotu dziecka/studenta do domu adopcja serca zostaje zakończona),
 • o informowaniu fundacji fundacja@nyarti.org i koordynatora ds. programu Adopcja Serca
  adopcja@nyatri.org o zmianie adresu do korespondencji i adresu e-mail,
 • o podawaniu przy każdej wpłacie numeru sponsorskiego, pełnego imienia dziecka/studenta, numeru nadanego przez BCH (BCH No) oraz okresu, za który wpłata jest wnoszona,
 • o poinformowaniu fundacji i koordynatora ds. programu Adopcja Serca o dokonaniu pierwszej wpłaty (wraz z załączonym potwierdzeniem przelewu),
 • o poinformowaniu fundacji i koordynatora ds. programu Adopcja Serca o przewidywanych opóźnieniach we wpłatach (dłuższych niż półroczne),
 • o przesłaniu na adres fundacji i koordynatora ds. programu Adopcja Serca deklaracji o kontynuacji Adopcji Serca w momencie podjęcia nauki przez podopiecznego w szkole średniej lub wyższej poza Dolanji (wpłata równowartości 75 USD miesięcznie),
 • o poinformowaniu fundacji i koordynatora ds. programu Adopcja Serca o konieczności przerwania sponsoringu danego dziecka/studenta.

Jak jeszcze mogę pomóc?

 • Zachęcamy Rodziców Serca do utrzymywania stałego kontaktu z dziećmi (także w sytuacji, kiedy kończą naukę lub wracają do domów rodzinnych) oraz osobistego zaangażowania w działania fundacji (programy, pomoc w finansowaniu bezpośredniej działalności w Dolanji oraz wspierania ogólnych potrzeb fundacji, takich jak księgowość, prace administracyjno-biurowe, materiały, utrzymanie i prowadzenie strony internetowej itp.).

Development and Maintenance by Mediart