Znaczenie imion tybetańskich

Dla wszystkich Rodziców Serca, którzy adoptowali dzieci z BCH w Dolanji, przedstawiamy semantykę imion tybetańskich, by przybliżyć  etymologię słowotwórczą nadawania imion w kulturze tybetańskiej. Trzeba nadmienić, że różni się ona od kultury zachodniej tym, że nie występują w niej nazwiska, a jedynie jedno, dwa lub więcej imion, nadawanych jednej osobie. Imiona tybetańskie posiadają znaczenie metaforyczne i opisowe (zjawiskowe), co jest charakterystyczne dla kultury tybetańskiej.

W jednej z książek Sandy Johnson, amerykańskiej antropolog, opisana jest bliska zbieżność semantyczna i kulturowa Tybetańczyków z plemieniem Indian amerykańskich Navaho, którzy również w podobny sposób określali imionami swoją indywidualną tożsamość.

Niezależnie od badań antropologicznych Sandy Johnson, podobnych spostrzeżeń dokonał Jego Świątobliwość Dalaj Lama XIV podczas wizyty w rezerwacie Indian Navaho w latach 90. XX w. Natomiast ostatnie odkrycia naukowe dowiodły, że Indianie amerykańscy nie byli autochtonami na kontynencie Ameryki Północnej. Ich dalecy przodkowie prawdopodobnie pochodzili z Azji Centralnej i w epoce lodowcowej przemierzyli Cieśninę Beringa łączącą obydwie kontynentalne płyty. Być może tu należy szukać źródła kulturowego podobieństwa Tybetańczyków i Indian Navaho.

Poniżej tłumaczenie większości imion dzieci z kraju Bod, czyli Tybetu:

Dziewczynki:

CHEMI DOLKAR (CZEMI DROLKAR) Biała Zbawicielka
CHEMI LHAMO (CIEMI LAMO) Bogini Ciemi
DAWA (DAsA) Księżyc, Miesiąc
DAWA CHONZON (DAsA CIODZON) Chwała Bytu
DAWA DOLMA (DAsA DROLMA) Księżycowa Zbawicielka, Odpuszczająca Zbawicielka
DAWA LHAMO (DAsA LAMO) Bogini Księżyca
DAWA PALMO (DAsA PALMO) Chwalebna Miesiąca, Księżyca
DAWA WANGMO (DAsA LANGMO) Władczyni Księżyca, Władczyni Miesiąca
DECHEN TSOMO (DECIEN COMO) Pani Jeziora Wielkiej Radości, Przywódczyni Wielkiej Radości
DECHEN WANGMO (DECIEN LANGMO) Władczyni Wielkiej Radości
DICKYI (DEKI) Szczęście
DOLKAR (DROLKAR) Biała
DOLMA (DROLMA) Odpuszczająca Zbawicielka
DOLMA LHAMO(DROLMA LAMO) Bogini Odpuszczająca
DOLMA TSERING (DROLMA CERYNK) Długowieczna Zbawicielka
GANKAR TSOMO (KANKAR COMO) Przywódczyni Białego Lodowca, Jezioranka Białego Lodowca
JHAMA (CIAMA) Luba, Oblubienica, Miła
KARCHEN (KARCIEN) Wielka Gwiazda
KARMA BHUMO (KARMA PUMO) Dziewczynka Pracy, Uczynku
KARMA YANGCHEN (KARMA JAKCIEN) Wielki Dobrobyt Posłania
KHANDO (KANDRO) Chodząca Po Niebie
KUNGA WANGMO (KUNGA LANGMO) Władczyni Uciechy
KUNSANG LHAMO (KUZANK LAMO) Bogini Dobra
KUNSANG PASSANG (KUNZANK PASANK) Pomyślne Dobro
LHADON (CHLADRON) Boska Pochodnia, Lampa
LHAKPA CHONZOM (CHLAKPA CIODZOM) Większa Chwała Bytu
LHAMO (LAMO) Bogini
LHAMO DOLKAR (LAMO DROLKAR) Biała Bogini
METOK JHAMA (METOK CIAMA) Miłośnica Kwiatów
NAWANG DOLMA (NGAsANG DROLMA) Zbawicielka Władzy Słowa
NIYNDA (NIDA) Słońce, Miesiąc
NYIMA BHUTI (NIMA PUTI) Słońce Puti
NYIMA CHONZOM (NIMA CIODZOM) Słońce Chwały Bytu, Słońce Chwały Krzyku
NYIMA SANGMO (NIMA ZANGMO) Dobre Słońce
PEMA CHOKYI (PEMA CIOKI) Religijne Szczęście Lilii
PEMA DOLKAR (PEMA DROLKAR) Biała Zbawicielka Lilii
PEMA LHAKYI (PEMA CHLAKI) Boskie Szczęście Lilii
PEMA LHAMO (PEMA LAMO) Bogini Lilii
PEMA SANGMO (PEMA ZANGMO) Dobra Lilia
PEMA YOUDRON (PEMA JUDRON) Turkusowa Pochodnia Lilii
RINCHEN DOLMA (RYCIEN DROLMA) Droga Zbawicielka, Odpuszczająca
SANGMO (ZANGMO) Dobra
SHERAP JHAMA (SIERAB CIAMA) Oblubienica Mądrości, Miłośnica Mądrości
SHERAP TSOMO (SIERAB COMO) Pani Jeziora Mądrości, Przywódczyni Mądrości
SONAM CHOKYI (SONAM CIOKI) Religijne Szczęście
SONAM WANGMO (SONAM LANGMO) Władczyni Żniw, Władczyni Zasługi
TASHI DOLMA (TRASI DROLMA) Szczęsna Zbawicielka
TASHI LHAMO(TRASI LAMO) Bogini Powodzenia
TASHI WANGMO (TRASI LANGMO) Władczyni Powodzenia
TENZIN DOLKAR (TENDZYN DROLKAR) Biała Zbawicielka, Dzierżycielka Objaśnień
TENZIN LHAKPA (TENDZYN CHLAKPA) Większa Dzierżycielka Objaśnień
TENZIN LHANDON (TENDZYN CHLADRON) Boska Pochodnia, Dzierżąca Objaśnienia
TENZIN TSERING (TENDZYN CERYNK) Długowieczna Dzierżycielka Objaśnień
TENZIN YANGCHEN (TENDZYN JANKCIEN) Wielki Dobrobyt Dzierżycieli Objaśnień
TSERING BHUTI (CERYNK PUTI) Długowieczna Puti
TSERING DICKY (CERYNK DEKI) Długowieczne Szczęście
TSERING DOLKAR (CERYNK DROLKAR) Długowieczna Biała Zbawicielka
TSERING METOK (CERYNK METOK) Kwiat Długowieczności
TSERING WANGMO (CERYNK LANGMO) Władczyni Długowieczności
TSERING YANGCHEN (CERYNK JANKCIEN) Długowieczny Dobrobyt
TSERING YANGZOM (CERYNK JANDZOM) Bogactwo Długowieczności
TSEWANG LHAMO (CELANK LAMO) Bogini Władzy Życia
TSEWANG MOLAM (CELANK MOLAM) Modlitwa Władzy Życia
YANGCHEN (JAKCIEN) Wielki Dobrobyt

 Chłopcy:

BHU KARCHUNG (PU KARCIUNK) Dziecko Iskierka, Dziecko Gwiazdka
BHU LHAKPA (PU CHLAKPA) Dziecko Merkurego
BUCHUNG DAWA (PUCIUNK DAsA) Dzieciątko Księżyc, Dzieciątko Miesiąc
DAWA DORJEE (DAsA DORDZIE) Piorun Księżyca
DHONDUP (TONDUP) Wyraźny, Treściwy, Tworzący Wyraz
DHONDUP GYALTSEN (TONDUP DZIALCEN) Wyraźna Chorągiew, Treściwe Znamię Pańskie
DORJEE PASSANG (DORDZIE PASANK) Diamentowy Piorun, Wieczna Jutrzenka Pioruna
JIGMEY WANGYAL (DZIGME LANDZIAL) Nieustraszony Pan Władzy
KARMA (KARMA) Poseł, Posłaniec
KARMA DORJEE (KARMA DORDZIE) Piorun Posłania, Piorun Uczynku, Misji
KARMA WANGYAL (KARMA LANDZIAL) Władny Pan Poseł
KELSANG TSERING (KELZANK CERYNK) Długowieczna Fortuna, Długowieczny Dobry Okres
MIGMAR DORJEE (MIGMAR DORDZIE) Czerwonooki Piorun
NAWANG PHUNTSOK (NGAsANG PUNCOK) Wspaniała Władza Mowy
NYIMA (NIMA) Słońce
NYIMA TSERING (NIMA CERYNK) Długowieczne Słońce
PASSANG SAMDUP (PASANK ZAMDUB) Pomyślna Jutrzenka
PEMA RIGSANG (PEMA RYDZANK) Dobry Rodzaj, Dobry Stan
PEMA WANGYAL (PEMA LANDZIAL) Władny Pan Lilii
PENPA (PENPA) Saturn
SANKPO (ZANKPO) Dobry
SONAM YESHI (SONAM JESIE) Przezor Żniwa lub Zasługi
TASHI (TRASI) Powodzenie, Szczęście
TASHI DAWA (TRASHI DAsA) Miesiąc Powodzenia
TASHI DORJEE (TRASHI DORDZIE) Piorun Powodzenia, Szczęsny Piorun
TASHI GYALTSEN (TRASI DZIALCEN) Chorągiew Powodzenia, Znamię Panowania
TASHI WANGDU (TRASI LANGDU) Władający Powodzeniem
TENZIN JORDEN (TENDZYN DZIORDEN) Zwarty Dzierżawca Objaśnień
TSERING (CERYNK) Długowieczny
TSERING DHONDUP (TZERING TONDUP) Tworzący Wyraz Długowieczności
TSERING MIGMAR (CERYNK MIGMAR) Czerwonooki, Długowieczny Marek
TSERING WANGYAL (CERYNK LANDZIAL) Długowieczny Pan Władzy
TSEWANG LAMA (CELANK LAMA) Wyższa Władza Życia
TSEWANG NANGSA (CELANK NANKSA) Jawnojasny, Jasny Żywotności
URGEN NAMDOL (URDZIEN NAMDROL) Upust Źródła
YESHI GYATSO (JESIE DZIACO) Ocean Roztropności, Ocean Mądrości
YUNDRUNG GYALTSEN (YUNDRUNG DZIALCEN) Wieczna Chorągiew

Podziękowania dla polskiego mnicha – Nadzora za tłumaczenie oraz dla Piotra Wasyla za udostępnienie kontaktu.

Opracowanie: Hanna Otwinowska

Development and Maintenance by Mediart