System nauczania

Szkoły tybetańskie w Indiach powstały w 1961 roku, na podstawie porozumienia Rządu Indii z utworzonym w Indiach Tybetańskim Rządem Emigracyjnym (Central Tibetan Administration – CTA), w celu zapewnienia edukacji młodym Tybetańczykom. Szkoły te poza nowoczesnym systemem edukacyjnym umożliwiają naukę rodzinnego języka, poznanie kultury i dziedzictwa tybetańskiego. Kładą też nacisk na uniwersalność edukacji, dlatego od 6 klasy językiem wykładowym jest angielski.

Szkoła CST (Central School for Tibetans) w Dolanji jest jedną ze szkół zarządzanych przez Central School for Tibetans Administration (CSTA), autonomiczną jednostkę utworzoną z przedstawicieli Rządu Indii oraz Tybetańskiego Rządu Emigracyjnego (CTA); przy Ministerstwie Rozwoju Zasobów Ludzkich, Rządu Indii (Ministry of Human Resource Development, Government of India, Delhi) czyli organizacja indyjsko-tybetańska. Szkoła CST w Dolanji od 2011 roku posiada status Senior Secondary school o kierunku Arts/ Humanities (ogólnokształcącym).

W szkołach tybetańskich w Indiach (podobnie jak w całym systemie indyjskim) obowiązuje następujący podział szkolny:

Elementary education

Primary (klasy 1-5) and middle (6+8) – szkoły podstawowe

Nauczanie do klasy 8 jest obowiązkowe i bezpłatne. Po piątej klasie następuje egzamin państwowy (wyniki są sprawdzane przez CBSE w Delhi).

Secondary education

Secondary (klasy 9-10) – gimnazjum

Na zakończenie 9 i 10 klasy egzaminy państwowe – CBSE. Egzamin w klasie 9 jest egzaminem przygotowującym do egzaminu po 10 klasie. Egzamin klasy 10 decyduje o możliwościach kontynuacji nauki i wyboru średniej. Od poziomu Senior Secondary school (powyżej 10 klasy) istnieje możliwość wyboru szkoły tybetańskiej lub hinduskiej.

Senior secondary – zwane też poziomem „+2” (11-12) – szkoły średnie ogólnokształcące, techniczne, ekonomiczne wprowadzają podział na kierunki nauczania:

ARTS – Humanities (ogólnokształcące i artystyczne),

SC – Science (naukowe; medyczne i nie-medyczne),

COM – Commerce (ekonomiczne).

Po zakończeniu nauki w klasie 12 następuje egzamin państwowy CBSE, którego wyniki decydują o możliwościach dalszej nauki i wyboru szkoły wyższej. Do niektórych szkół wyższych obowiązują dodatkowe egzaminy.

Vocational trainings – kursy i szkoły zawodowe (+2-3):

Dla młodzieży nie kontynuującej nauki pozostają kursy i szkoły zawodowe. Niektóre kierunki mają limity miejsc (reglamentacja) oraz mogą wprowadzać nawet dodatkowe egzaminy.

Higher education

College – szkoły wyższe niższego stopnia (+3); kierunki: Arts, SC i Com. Szkoły te są 3 lub 4 letnie (np. farmacja).

Ukończenie szkoły college zapewnia tytuł: Bachelor (B) – (licencjat)

BA – Bachelor of Arts,

BSc – Bachelor of Science,

BCom – Bachelor of Commerce.

University (+4-5). Po osiągnięciu stopnia B można kontynuować naukę w celu osiągnięcia tytułu Master – M (odpowiadający naszemu stopniowi magistra).

Po uzyskaniu tytułu Bachelor (B) można zrobić nauczycielskie studium dwuletnie i uzyskać tytuł BEd (Bachelor of Education) uprawniający do nauczania w klasach 1-8. Analogicznie po 2 letnich studiach uzupełniających nauczycielskich można uzyskać tytuł MEd (Master of Education) uprawniający do nauczania w klasach 1-12. Kolejne stopnie naukowe PhD (doktor filozofii) do uzyskania po napisaniu pracy doktorskiej, oraz D (doktor – stopień wyższy).

Im lepsza szkoła, o wyższej reputacji, lub większy ośrodek akademicki, tym wyższy jest poziom minimalnego wyniku z ostatniej sesji egzaminacyjnej. Studenci BCH mają świadomość, że starając się o przyjęcie do dobrej szkoły muszą mieć jak najwyższą notę z egzaminów (wyrażaną procentowo). To minimum dające prawo wyboru wynosi 70-80%, ale na najlepszych uczelniach nawet 90% może być niską notą.

Rok szkolny

Zaczyna się ok. 7 lutego – pierwszy semestr trwa do ok. 10 czerwca. Potem uczniowie mają wakacje letnie do początku lipca. Drugi semestr trwa do ok. 20 grudnia. Wakacje zimowe trwają do początku lutego. Dzieci mają też dodatkowe ferie związane z tybetańskim nowym rokiem Losar (1 tydzień).

Przedmioty nauczania

Primary School (szkoła podstawowa primary), klasy 1-5

Język wykładowy: tybetański

Science (jeden podręcznik: chemia, biologia, fizyka), Social studies (jeden podręcznika: geografia, historia, wiedza o polityce i społeczeństwie), Maths (matematyka), Computer, Music, Physical Education (WF), Drawing (plastyka)

Nauka języków: Tibetan, English

Secondary School (szkoła podstawowa middle i gimnazjum), klasy 6-10

Język wykładowy: angielski

Science (jeden podręcznik: chemia, biologia, fizyka), Social studies (osobne podręczniki: geografia, polityka, ekonomia, historia), Maths (matematyka), Computer, Music, Drawing (plastyka – do 8 klasy), Physical Education (WF),

Nauka języków: Tibetan (z rozszerzeniem: język, gramatyka, historia, buddyzm, tybetańska filozofia, mój kraj), English, Hindi

Szkoły tybetańskie są finansowane przez różne instytucje, CSTA jest jedną z nich; inne to Tibetan Children’s Villages (TCV) – szkoły przy ośrodkach dla dzieci administrowane przez organizację charytatywną prowadzoną przez siostrę Dalajlamy; SAMBHOTA TIBETAN SCHOOLS ADMINISTRATION (STSA) – szkoły prowadzone przez Departament Edukacji Rządu Emigracyjnego (CTA); Tibetan Homes Foundation (THF), czy Snow Lion Foundation (szwajcarska fundacja prowadząca szkoły w Nepalu).

Development and Maintenance by Mediart