Dzieci zaadoptowane BCH

uczeń klasy II

Yunngrung Sangmo Gurung

Data urodzenia:

10 marca 2010 r.

Identyfikator B C H:

BCH Nr 621

uczeń klasy XII

Youngdrung Tashi

Data urodzenia:

25 sierpnia 2001r.

Identyfikator B C H:

BCH Nr 443

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych