Informacje o BCH

Jeśli ktoś chce pomóc, niech zrobi coś, co uczyni choć jednego z nich szczęśliwym.

Nyima Dakpa Rinpoche

W 1988 roku Dalajlama XIV wizytował osiedle Dolanji i przychylił się do prośby przeora klasztoru Menri, by rozszerzyć działalność miejscowej szkoły z zaledwie pięciu klas do ośmiu. Równocześnie głowa klasztoru Menri wyznaczył lamę z rodowej linii tybetańskiej Latri – geshe Nyima Dakpa Rinpoche (czyt.: gesze nima dakpa rinpocze) do założenia szkoły z internatem dla dziewcząt i chłopców pod nazwą Bon Children’s Home (BCH). Nyima Dakpa udał się w podróż po himalajskich wioskach bonpo i sprowadził pierwszą grupę 45 dzieci. W 2010 roku szkoła otrzymała pozwolenie na rozszerzenie edukacji do klasy 12. Obecnie w BCH mieszka i uczy się około 160 dziewcząt i chłopców.

Dzieci uczęszczają do miejscowej szkoły i uczestniczą w uroczystościach świątynnych, poznając w ten sposób swoją rdzenną kulturę i religię. Kontakt z rodzinami jest sporadyczny ze względu na odległość i koszty. Co roku przybywa około 10 nowych dzieci, na ogół w okresie zimowym, by złagodzić szok klimatyczny (Dolanji leży w strefie monsunowej, w przeciwieństwie do większości wysokogórskich wiosek himalajskich, z których pochodzą dzieci). Poza tym jest to okres najdłuższych wakacji dzieci, czyli czas wystarczający, by pokonać dystans Nepal – Dolanji – Nepal.

Celem prowadzenia BCH jest przetrwanie i rozwój tradycji, języka i religii bon jako pierwotnej kultury Tybetu, będącej podstawą tożsamości tej społeczności, a także zapewnienie dzieciom jak najlepszego w tych warunkach wykształcenia. Niezmiernie cieszy fakt, że z roku na rok przybywa młodzieży uczącej się w collegach i studiującej na uczelniach wyższych, co z kolei wiąże się ze zwiększonymi potrzebami finansowymi.

Od 2003 roku na terenie BCH działała szwajcarska fundacja SOS Wioski Dziecięce, która zasponsorowała budowę pomieszczeń mieszkalnych (dzieci długo mieszkały w lepiankach). Wybudowano i oddano do użytku 2 domy dla dziewcząt i 2 domy dla chłopców. Każdy z domów ma wyznaczonego kapitana – najstarszego wychowanka, który opiekuje się danym domem. Najmłodszymi dziećmi opiekują się dwie nianie, które mają pokoje w pobliżu najmłodszych. Osobą, która pełni funkcję pierwszej pomocy pielęgniarskiej, jest wychowanka BCH Karma Dolma.

Personel Bon Children’s Home to zaledwie kilka osób, które każdego dnia opiekują się około 160 wychowankami, sprawując jednocześnie funkcje administracyjne:

  • Phuntsok Dhargyal – sekretarz/koordynator ds. sponsoringu
  • Lodoe Jugney – wychowawca
  • Tsamchok Tenzin – księgowy
  • Tenzin Wangmo – pielęgniarka
  • Pema Chokyi – opieka ambulatoryjna
  • Pema Tsegyal – niania (ayah)
  • Tenzin Gyaltsen – kierowca
  • Mahindhra Tulachand – kucharz

Development and Maintenance by Mediart